Beroep operator tunnelboormachine

Operators tunnelboormachine werken met grote tunnelboormachines, die gewoonlijk TBM’s worden genoemd. Zij regelen de werking van de machine door het koppel van het draaiende snijwiel en de schroeftransportband aan te passen om de stabiliteit van de tunnel zo groot mogelijk te maken voordat tunnelringen worden geïnstalleerd. Exploitanten van tunnelboormachines plaatsen vervolgens de versterkte betonnen ringen met behulp van afstandsbedieningen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanische systemen

  Mechanische systemen, met inbegrip van versnellingen, motoren, hydraulische en pneumatische systemen. Hun functies en mogelijke defecten.

 • Console van een tunnelboormachine

  De functies van de knoppen, schakelaars, meters en bewakingsfuncties van een tunnelboormachine.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Modus van tunnelboormachine veranderen

  Het volgen van het proces van het veranderen van de tunnelboormachine van het boren naar de plaatsing in het segment, en omgekeerd.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen

  Nutsbedrijven of plannen inzake de locatie van eventuele nutsvoorzieningen die een project zouden kunnen verstoren of erdoor kunnen worden geschaad raadplegen. Het nodige doen om schade te voorkomen.

 • Boormachines bedienen

  Een boormachine bedienen, controleren en gebruiken volgens de voorschriften.

 • Bouwmaterialen vervoeren

  Het materiaal, de werktuigen en de uitrusting van de bouw naar de bouwplaats brengen en deze op de juiste wijze opslaan, waarbij verschillende aspecten in aanmerking worden genomen, zoals de veiligheid van de werknemers en de bescherming tegen achteruitgang.

 • Tunnelboormachine besturen

  De tunnelboormachine sturen op basis van de input van de navigatiemiddelen. De hydraulische rams tijdig en nauwkeurig gebruiken om op koers te blijven.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Theodolieten gebruiken

  Een optisch of lasertheodoliet, precisie-instrumenten bedienen die worden gebruikt om hoeken te meten.

 • Tunneldelen installeren

  De tunneldelen van gewapend beton op hun plaats zetten nadat de tunnelboormachine voldoende ruimte heeft uitgegraven. De positie van de delen baseren op de plannen of berekeningen met het oog op een optimale plaatsing.

Optionele kennis en vaardigheden

benodigdheden voor tunnelboormachines controleren boren coördineren zware bouwuitrusting in goede staat houden snelheid tunnelboormachine bepalen persoonlijke administratie bijhouden zware constructiewerktuigen verrijden tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten laadvermogen van machines opgegraven materiaal controleren graafmachines bedienen elektriciteit werken in een bouwteam

Source: Sisyphus ODB