Beroep operator vacuümvormmachine

Operators vacuümvormmachine bedienen, regelen en onderhouden machines die vellen kunststof verwarmen alvorens die, door middel van vacuümzuiging, rond een mal te vouwen; als deze vellen zijn afgekoeld, behouden zij de vorm van de mal.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Coatingmaterialen

  Kennis van verschillende soorten coatings, waarbij een werkstuk wordt geleverd met een of meer afwerkingslagen van hars, suikers, poeders, inactieve en onoplosbare vulmiddelen, wassen, gom, weekmakers, kleurstoffen, lak en andere.

Vaardigheden

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • Mal voor vacuümvormen klaarmaken

  Ervoor zorgen dat de mal goed op zijn plaats zit voor het vacuümvormingsproces. Controleren of de vorm voldoende is en of alle te vullen holtes aan de vacuümkracht worden blootgesteld.

 • Omstandigheden in de bewerkingsomgeving controleren

  Controleren of de omstandigheden in de ruimte waar het proces plaatsvindt, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, aan de eisen voldoen en zo nodig worden aangepast.

 • Medium voor vacuümvorming verwarmen

  Inschakelen van de mediumverwarming om het vacuümvormende medium tot de juiste temperatuur te verwarmen voor het vacuüm te gebruiken om het op de vorm te drukken. Ervoor zorgen dat de temperatuur van het medium hoog genoeg is om smeedbaar te zijn, maar niet zo hoog dat er rimpels of banden in het eindproduct ontstaan.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Temperatuur regelen

  De temperatuur van een bepaalde ruimte of een bepaald voorwerp meten en aanpassen.

 • Producten uit mallen verwijderen

  Afgewerkte producten uit mallen verwijderen en deze producten grondig onderzoeken op afwijkingen.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

Optionele kennis en vaardigheden

productiestroom op afstand controleren defecte productiematerialen melden defecte mallen repareren vacuümgevormd werkstuk bijsnijden producttests uitvoeren onderdelen van mallen onderhouden materiaal onderhouden gegevens over de voortgang van het werk bijhouden mal voor vacuümvormen maken productie van sportuitrusting kwaliteit van producten controleren afval beheren materiaal reinigen proefdraaien productie van goederen voor dagelijks gebruik

Source: Sisyphus ODB