Beroep operator van een kabelbaan

Operators van een kabelbaan bedienen systemen en bedieningspanelen waarmee zij de verrichtingen van een uiteenlopende reeks kabeltransportmodi beheren. Zij kunnen kabelbanen, luchtkabeltransportsystemen, funiculaires enz. bedienen. Ze zorgen voor een ononderbroken werking en grijpen in in de werkzaamheden wanneer zich onvoorziene situaties voordoen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kabelbaanvervoer

  Begrip van de onderliggende beginselen van de door kabels aangedreven doorvoer (CPT) en de onderliggende principes. Weten dat het om systemen van voertuigen zonder motor gaat die door een stalen kabel worden aangedreven.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

 • Gevaren aan boord

  Voorkomen van en effectief omgaan met (elektrische) gevaren, mochten deze zich voordoen, garanderen van veilige in- en ontscheping.

Vaardigheden

 • Mondelinge instructies overbrengen

  Transparante instructies verstrekken. Ervoor zorgen dat berichten correct worden begrepen en opgevolgd.

 • Kraanuitrusting controleren

  De geschiktheid controleren van kabels, katrollen en grijpapparaten die onderdelen van hijskranen vormen. Zorgen voor het continue onderhoud van deze apparatuur.

 • Transportwerkschema's in acht nemen

  Werkschema’s in acht nemen zoals opgesteld door het transportbedrijf.

 • Seinhuisinstructies volgen

  De instructies volgen voor het geven van signalen tijdens de reis. De technische taal door seingevers gebruikt begrijpen en de instructies van de seingevers volgen.

 • Alert blijven

  Te allen tijde gefocust en alert blijven; snel reageren in geval van onverwachte gebeurtenissen. Zich concentreren en niet af laten leiden bij het uitvoeren van een taak over een lange periode.

Optionele kennis en vaardigheden

bedieningspanelen van spoorwegen bedienen zorgen voor het comfort van de reizigers toegang van reizigers tot bepaalde gebieden aan boord beperken regelgeving inzake passagiersvervoer aan de grond verankerde kabelvoertuigen bedienen verslagen ingediend door passagiers analyseren boven de grond verankerde kabelvoertuigen bedienen

Source: Sisyphus ODB