Beroep operator verpulping

Operators verpulping of koks, koken de houtsnippers met natriumcarbonaat of zuur om de houtpulp te scheiden van ongewenste bestanddelen. Zij testen de daaruit voortkomende oplossing.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten pulp

  Soorten pulp worden onderscheiden op basis van hun soort vezel en de specifieke chemische processen door middel waarvan ze werden gemaakt.

 • Soorten vergisters

  Hieronder vallen de stationaire en roterende stoomvergisters, die houtsnippers koken in een zuuroplossing voor de vervaardiging van pulp voor het maken van papier.

 • Soorten papier

  De verschillende criteria die worden gehanteerd om de verschillen in de papiertypes, zoals ruwheid en dikte, en de verschillende fabricagemethoden en houtsoorten waarvan de soorten papier afkomstig zijn, te bepalen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Vezels wassen

  De chemische oplossing van het gistingsproces verwijderen, waardoor papierpulp zacht en vezelig wordt gemaakt.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Concentratie pulpsuspensie meten

  Het gewicht en de concentratie van de pulpsuspensie meten voor verdere verwerking en opslag door gebruik te maken van schijffilters en de suspensiedichtheid te berekenen met specifieke formules.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Pulpkwaliteit controleren

  Mindere kwaliteit en lagere kwaliteiten van gerecycled papier en pulp vermijden door te kijken naar stickies, kunststoffen, kleur, ongebleekte vezels, helderheid en vuil.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Vergisters bedienen

  Kookchemicaliën en stoom toevoegen om lignine op te lossen en de plantaardige vezels te scheiden, door houtspaanders af te breken om pulp te krijgen na een bleek- en droogproces.

Optionele kennis en vaardigheden

gevaarlijk afval verwijderen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden niet-gevaarlijk afval verwijderen meter controleren houtversnipperaars bedienen stalen van papierproductie testen bleekmachines bedienen toestand van chemische processen controleren soorten bleekmiddel versnipperaar controleren kwaliteit van grondstoffen controleren machineonderhoud uitvoeren materiaal reinigen ontinktingsprocessen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole technische middelen raadplegen defecte productiematerialen melden truck met versnipperaar besturen chemicaliën voor inktverwijdering gebruiken productierapporten opstellen zorg dragen voor behandeling van afvalwater ontschorsingsmachines bedienen

Source: Sisyphus ODB