Beroep operator vlak- en vandiktebank

Operators vlak- en vandiktebank gebruiken machines om houten planken tot een uniforme dikte te schaven. De machine schaaft gewoonlijk beide zijden van de plank in één bewerking. Zij voeren de plank voorzichtig in in de machine om overmatig vlakken, ook wel ‘snip’ genoemd, aan de rand te voorkomen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Snijtechnieken

  De diverse snijtechnieken, waaronder software- of mechanisch gestuurde technieken, geleide lasersnijtechnieken, zagen, draaien enz.

 • Houtverwerkingsprocessen

  Stappen in de verwerking van hout voor de vervaardiging van houten producten, en soorten machines die worden gebruikt voor deze processen, zoals het drogen, vormgeven, assembleren en de oppervlaktebehandeling.

Vaardigheden

 • Freeskop installeren

  Messen installeren in de freeskop van de dikteschaafmachine.

 • Schaaf afstellen

  De handwielen gebruiken om het niveau van de tafel en de drukstaven van de schaafmachine af te stellen op dikte in overeenstemming met de vereiste snit en dikte van de voorraad.

 • Dikteschaafmachines bedienen

  Hout in de dikteschaafmachine plaatsen, waarna een geschaafde plank wordt verkregen. Een ‘diepere snede’ aan het begin of einde vermijden door een extra stuk hout met dezelfde dikte te gebruiken.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Houtdikte behouden

  Behouden van de houtdikte door de oppervlakte- en maatvoering van de houtsnippers.

 • Eigenschappen van snede bijstellen

  De snijmaten en -diepten van snijwerktuigen aanpassen. De hoogte van de werktafel en de machinearmen aanpassen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Hout bewerken

  De eigenschappen, vorm en grootte van hout manipuleren.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

houtbewerkingsgereedschappen onderdelen opmeten machineonderhoud uitvoeren soorten schaafmessen productierapporten opstellen mechanische systemen technische middelen raadplegen handschaven hanteren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden advies geven aan technici productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole kwaliteit van grondstoffen controleren zaagtechnieken hout schuren goederen verpakken risico’s op de werkplek identificeren voorraadniveaus bewaken routinecontroles van machines uitvoeren scherpe werktuigen slijpen transportband controleren een cnc-controller programmeren zandstraaltechnieken houtoppervlak reinigen houtafwerkingen aanbrengen

Source: Sisyphus ODB