Beroep operator vonkmachine

Operatoren vonkmachine doen de opstelling en de bediening van vonkmachines die ontworpen zijn om overtollig materiaal van een metalen werkstuk te snijden door middel van elektrische ontladingen, of vonken, veroorzaakt door elektrische spanning en gescheiden door een diëlektrische vloeistof die stukken metaal van de elektroden verwijdert. Deze toepassingen kunnen transmissie- en optische microscopie omvatten.

Operator vonkmachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Metaalslijptechnologie

  De verschillende eroderende technologieën en technieken, al dan niet geautomatiseerd, zoals onder meer vonkverspaning, kopieerfrezen en draaderodering.

 • Elektrische ontlading

  De eigenschappen en toepassingen van elektrische ontladingen, waaronder spanning en elektroden.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Vonkmachines bedienen

  Een vonkmachine monitoren en bedienen in overeenstemming met de voorschriften.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren

  De grootte meten van een verwerkt deel bij de controle en markering ervan om na te gaan of het aan de norm voldoet, door gebruik te maken van twee en driedimensionale nauwkeurige meetapparatuur zoals een schuifmaat, een micrometer en een meetprofiel.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Kruisverwijzingssystemen toepassen voor productidentificatie

  Gebruikmaken van kruisverwijzingssystemen en -programma’s, met vermelding van namen van bestanden en lijnnummers, om onderdeelnummers, beschrijvingen en de verkoper als bron van herkomst te identificeren.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

Optionele kennis en vaardigheden

planlezen elektrotechniek mechanisch materiaal onderhouden verwerking van non-ferrometalen verwerking van ferrometalen advies geven aan technici productie van bestek gegevens over de voortgang van het werk bijhouden soorten metaalproductieprocessen producttests uitvoeren voorraadniveaus bewaken productie van metalen containers machines vervangen snijtechnieken statistische methoden bij procescontrole toepassen productie van lichte metalen verpakkingen zorgen voor de openbare orde en veiligheid proefdraaien statistische procesbeheersing productie van deurbeslag van metaal verwerkt werkstuk markeren productie van gereedschappen een cnc-controller programmeren productie van wapens en munitie productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole productie van kleine metalen onderdelen productie van stoomgeneratoren zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal productie van metalen huishoudelijke artikelen kwaliteit van producten controleren optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd chemie geometrische afmetingen en toleranties interpreteren cam-software gebruiken

Source: Sisyphus ODB