Beroep operator warmtebehandeling kunststof

Operators warmtebehandeling kunststof bewerken kunststofproducten met behulp van machines, zoals ovens of machines voor vlamharden, om ze te temperen, uit te gloeien of een warmtebehandeling te geven. Ze configureren de machines en lezen de instructies voor de productie om de oventemperatuur te bepalen. Operators warmtebehandeling kunststof halen producten uit de machines, laten ze afkoelen, en onderzoeken en testen producten om na te gaan of ze aan de specificaties voldoen.

Operator warmtebehandeling kunststof: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kunsthars

  Het proces van de verwarming van koolwaterstoffen en het combineren van polymeren voor de vervaardiging van plastic harsen voor de vervaardiging van uiteenlopende producten.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Soorten plastic

  Soorten kunststofmaterialen en hun chemische samenstelling, fysische eigenschappen, mogelijke problemen en gebruiksgevallen.

Vaardigheden

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Ovenactiviteiten registreren

  Tijd en productiegegevens van de houtoven registeren.

 • Materialen in ovens laden

  Materialen in de oven laden met indien nodig de juiste plaatsing, bevestiging en nivellering.

 • Oventemperatuur behouden

  De pyrometer monitoren en regelen om de temperatuur van de oven te controleren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Transportbanden voor afvoer bedienen

  De apparatuur bedienen en monitoren die wordt gebruikt om bulkmateriaal, zoals gemengd granulaat, van de ene plaats naar de andere te verplaatsen.

 • Schade in een oven voorkomen

  Zorgen voor schade- en risicopreventie in een oven of smelterij.

 • Materialen uit de oven halen

  De materialen uit de oven halen met een kraan, een transportband, door de oven te kantelen of andere methoden te gebruiken.

 • Warmtebehandelingsovens bedienen

  Exploiteren of gebruiken van ovens op gas, olie, elektriciteit om gietstukken warm te behandelen om de juiste mechanische eigenschappen te bereiken. De ovenregeling instellen om de onderdelen te verwarmen met de voorgeschreven tijd aan de juiste temperatuur.

 • Oventemperatuur meten

  De producttemperatuur bewaken met behulp van de beschikbare tools en meetinstrumenten en zo nodig de temperatuur van de oven aanpassen.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens over de voortgang van het werk bijhouden proefdraaien vultrechters materiaal onderhouden kwaliteit van producten controleren materialen koelen chemische monsters testen gegevens over voorraden bijhouden soorten metaal mechanica defecte productiematerialen melden kwaliteit van grondstoffen controleren soorten metaalproductieprocessen mal- en gietmateriaal mengen hefapparatuur bedienen

Source: Sisyphus ODB