Beroep Opleidingsfunctionaris personeelsontwikkeling

Een opleidingsfunctionaris personeelsontwikkeling plant en coördineert de opleiding, scholing en training van personeel in organisaties, daarnaast voorziet hij/zij de organisaties van advies over het opleiden van personeel. Een opleidingsfunctionaris personeelsontwikkeling inventariseert wat de trainingsbehoefte is van zowel de medewerkers als de organisatie. Op basis hiervan stelt hij/zij HR-ontwikkeldoelen op en werkt de opleidingsfunctionaris opleidings- en ontwikkeltrajecten en instructiemateriaal uit, ook zorgt hij/zij voor de uitvoering van deze programma's. Indien nodig schakelt een opleidingsfunctionaris een extern trainingsbureau in. Een opleidingsfunctionaris monitort en evalueert of de kwaliteit van de opleidingen en trainingen die de organisatie aanbiedt voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Opleidingsfunctionaris personeelsontwikkeling: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken opleidingsfunctionaris personeelsontwikkeling

  • Plannen en coördineren van de personeelsontwikkeling (bijv. opleiding, scholing, training) in een organisatie.
  • Adviseren van het management en directie van een organisatie over het opleiden van personeel.
  • Opstellen, monitoren en evalueren van HR-ontwikkeldoelen en kwaliteitseisen aan opleiden van personeel.
  • Uitwerken en uitvoeren van ontwikkeltrajecten (o.a. inclusief instructiemateriaal zoals handboeken, demonstratiemodellen of online tutorials).
  • Inschakelen van externe trainingsbureaus indien de opleidingen niet in-house verzorgd kunnen worden.
  • Verdiepen in onderwerpen en systemen door het bestuderen van achtergrondmateriaal.

Gerelateerde beroepen personeelszaken

  • Adviseur arbeidsverhoudingen
  • HR-adviseur
  • Personeelsadviseur
  • Salaris- of personeelsadministrateur

Source: Sisyphus ODB