Beroep opzichter van een wijngaard

Opzichters van een wijngaard houden toezicht op de werkzaamheden in de wijngaarden, organiseren alle werkzaamheden in verband met de wijngaard om druiven van goede kwaliteit te verkrijgen die milieuvriendelijk worden geproduceerd. Zij zijn verantwoordelijk voor het technische beheer van de wijngaard, de botteling van de wijn, alsook voor de seizoenarbeiders. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Oogstmethoden voor planten

  De verschillende methoden, tijdstippen en apparatuur voor het oogsten van verschillende gewassen en planten.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Bemestingsbeginselen

  De studie van planten, bodemstructuur en klimatologische en milieuaspecten in het kader van landbouwproductie.

 • Bestrijding van plantenziekten

  Soorten en kenmerken van ziekten in planten en gewassen. Verschillende soorten controlemethoden, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, de milieu- en klimaatomstandigheden en de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw

  Bekendheid met milieuwetgeving, beleid en beginselen die relevant zijn voor land- en bosbouw. Kennen van de effecten van lokale landbouwmethoden en -praktijken op het milieu. Middelen om de productie aan te passen aan nieuwe milieuvoorschriften en nieuw milieubeleid.

 • Ongediertebestrijding bij planten

  Soorten en kenmerken van ongedierte bij planten en gewassen. Verschillende soorten ongediertebestrijdingsmethodes, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, omgevings- en klimaatomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Druivensoorten

  Druivensoorten en de wijnen die daarmee kunnen worden geproduceerd. Specificaties tijdens de gisting en behandeling van het sap tijdens het proces.

Vaardigheden

 • Wijngaardapparatuur onderhouden

  Het onderhouden van de machines en de uitrusting van de wijngaard, het identificeren van problemen en het uitvoeren van simpele reparaties.

 • Wijngaarden aanplanten

  Wijngaarden aanplanten, voorbereidende aanplantingswerken uitvoeren, wijnstokken planten en latwerk installeren.

 • Druiventeelttechnieken ontwikkelen

  Teelttechnieken voor wijndruiven gebruiken om de wijnkwaliteit en -opbrengst te verbeteren. Zich bezig houden met traliewerkontwerp, loofwand- en vruchtbeheer, plantfysiologie, groeiregulatoren, wijnstokkencapaciteit en het bepalen van de gewasbelasting.

 • Dagelijks werk controleren

  Het plannen van de werkzaamheden van de dag en het toewijzen van taken aan de arbeiders en werknemers bij de oogst volgens de plannen van zijn leidinggevende, het werk uitleggen en de arbeiders adviseren over hun werk om hen te begeleiden. Controleren van de voortgang van de activiteiten en eventuele problemen oplossen. Voorbereiden van apparatuur voor en zorgen voor de beschikbaarheid en goede werking van de gereedschappen.

 • Kwaliteit van wijngaarden beoordelen

  Helpen bij de beoordeling van de wijngaard en de druifvariëteiten. Toezien op de ontvangst en de evaluatie van de druiven overeenkomstig de kwaliteitsparameters en specificaties.

 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen

  Ervoor zorgen dat de hygiënische procedures in agrarische omgevingen worden gevolgd, rekening houdend met de voorschriften voor specifieke actiegebieden zoals dieren, planten, plaatselijke landbouwproducten, enz.

 • Ongedierte- en onkruidbestrijding beheren

  Handmatig of machinaal met behulp van biologische of chemische middelen de ongedierte- en onkruidbestrijding beheren

 • Planten- en bodemvoeding beheren

  De algemene bodemvoeding beheren en ondersteunen. Duurzame tuintechnieken en geïntegreerde bestrijding van plagen in zowel binnen- als binnentuinen toepassen.

 • Werk van teams en individuen plannen

  Werk van teams en individuen plannen Beoordeel het werk van teams en individuele personen. Feedback geven aan teams en personen over uitgevoerde werkzaamheden. Ondersteuning en begeleiding van personen en teams. Het opstellen van werkinstructies voor nieuwe taken.

 • Planten gezond houden

  Beheren en ondersteunen van de algehele gezondheid van planten. Uitoefenen van duurzame tuinierstechnieken en geïntegreerde plaagbestrijding in tuinen zowel binnen als buiten.

 • Druiven controleren

  Toezicht houden op de groei van de druiven om de kwaliteit ervan te garanderen. De juiste tijd voor de oogst vaststellen. De druiven worden getest om de kwaliteit van de vruchten te garanderen.

 • Agrarische machines besturen

  Besturen van tractoren, vorkheftrucks en andere voertuigen om gewassen te vervoeren. Verplaatsen van de apparatuur in het veld en rond gebouwen, met de juiste aanpassingen en manoeuvres.

 • Druiven oogsten

  Wijndruiven oogsten.

 • Problemen in wijngaarden beoordelen

  Opsporen en beoordelen van problemen in wijngaarden. Aanbevelingen doen voor effectieve, tijdige en economische oplossingen om fruit van hoge kwaliteit te leveren.

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

leiding geven aan agrarisch personeel landbouwmachines gebruiken agrotoeristische diensten verlenen agrotoeristische activiteiten beheren bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen biologische landbouw agronomie

Source: Sisyphus ODB