Beroep Organisatieadviseur

Een organisatieadviseur geeft advies aan organisaties over de bedrijfsorganisatie. Hiervoor observeert, analyseert en evalueert een organisatieadviseur de gang van zaken in de dagelijkse praktijk op alle niveaus. Hij/zij adviseert de inrichting van bijvoorbeeld informatiestromen of de organisatiestructuur. Een organisatieadviseur rapporteert zijn/haar bevindingen in rapportage. Hij/zij begeleidt de opdrachtgever bij de veranderprocessen.

Organisatieadviseur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken organisatieadviseur

  • Adviseren van organisaties over bedrijfsorganisatie, zoals de personeelsstructuur.
  • Observeren, analyseren en evalueren van dagelijkse praktijk op alle niveaus in de organisatie.
  • Beschrijven van bevindingen in rapportages.
  • Ondersteunen van de opdrachtgever bij het doorvoeren van veranderingen op basis van het advies.

Gerelateerde beroepen consultancy

  • Arbeidsinspecteur
  • Bedrijfsorganisatiedeskundige
  • Functieanalist
  • Loopbaanadviseur
  • Onderwijskundige, opvoedkundige

Source: Sisyphus ODB