Beroep orthopedist

Orthopedisten ontwerpen en maken prothesen en orthesen op maat voor personen die een ledemaat missen als gevolg van een ongeval, ziekte of aangeboren aandoening of voor personen met een beperking, gebrek of zwakte als gevolg van een letsel, pathologische aandoening of aangeboren misvorming. Zij combineren de zorg voor de patiënt met het ontwerp en de fabricage van deze hulpmiddelen om tegemoet te komen aan de behoeften van hun patiënten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Revalidatie

  De methoden en procedures die worden gebruikt om zieke of gewonde personen te helpen de verloren vaardigheden te herstellen en weer in staat te stellen tot zelfvoorziening en -controle.

 • Kinetiek

  De studie van beweging en zijn oorzaken.

 • Prothesen

  De verschillende artificiële vervangingen van lichaamsdelen of ledematen die tijdens een trauma, ziekte of een ongeval verloren zijn gegaan.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Biomechanica

  Het gebruik van mechanische middelen om de functie en structuur van biologische organismen te begrijpen.

Vaardigheden

 • Bijdragen aan het revalidatieproces

  Bijdragen aan het proces van herstel ter verbetering van de activiteiten, de werking en de participatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een individuele en op feiten gebaseerde aanpak.

 • Vragen van patiënten beantwoorden

  Op vriendschappelijke en professionele wijze reageren op alle vragen van de huidige of potentiële patiënten en hun families, namens een gezondheidszorginstelling.

 • Levensvoorspellingen wijzigen

  Levensvoorspellingen vaststellen en op de juiste wijze wijzigen om de nauwkeurigheid ervan te garanderen.

 • Advies geven over revalidatie-oefeningen

  Voorlichting en advies geven over revalidatie-oefeningen om het herstel op lange termijn te bevorderen, en het aanleren van de juiste technieken om ervoor te zorgen dat de gezondheid in stand wordt gehouden.

 • Patiënten instructies geven over ondersteuningsmateriaal

  Patiënten informeren over het gebruik en het onderhoud van orthesen en prothesen.

 • Levensechte afgietsels creëren

  Gespecialiseerde producten zoals silicone gebruiken om mallen van iemands hand, gezicht of andere lichaamsdelen te maken voor het creëren van levensechte modellen. Mallen of andere materialen gebruiken om prothesen en orthesen te maken als medische hulpmiddelen.

 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen

  Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens uit de analoge gegevens van de gebruiker van de gezondheidszorg verzamelen en steun verlenen bij het invullen van de vragenlijst over de huidige en voorgeschiedenis en de door de arts uitgevoerde metingen/tests registreren.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Medische hulpmiddelen ontwerpen

  Na overleg met artsen orthopedische en prothetische apparaten ontwerpen, de patiënt onderzoeken en meten om de grootte van het kunstledemaat te bepalen.

 • Dossiers archiveren van gebruikers van gezondheidszorg

  De gezondheidsdossiers van gebruikers van gezondheidszorg op de juiste manier bewaren, inclusief testresultaten en casusbeschrijvingen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgevraagd wanneer dat nodig is.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren

  De voortgang van de gebruiker van gezondheidszorg registreren door te observeren, te luisteren en resultaten te meten.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

Optionele kennis en vaardigheden

prothetisch-orthotische apparaten repareren hout bewerken werken in multidisciplinaire gezondheidsteams prothetisch-orthotische apparaten onderhouden kunststof bewerken medische terminologie orthotiek hygiëne in de gezondheidszorg prothetisch-orthotische apparaten testen orthopedische hulpmiddelen aanbevelen menselijke fysiologie elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken patiënten bijstaan bij revalidatie prothetisch onderzoek bij de patiënt uitvoeren orthopedisch materiaal aan klanten aanbevelen afhankelijk van hun toestand ehbo gegevens van biomedische testen registreren mal voor prothesen aanpassen prothetisch-orthotische apparaten afwerken industrie van orthopedische producten bestellingen voor orthopedische producten plaatsen orthopedische problemen soorten orthopedische middelen orthopedie medische dossiers van patiënten identificeren orthopedisch materiaal repareren orthopedische aandoeningen therapeutische relaties ontwikkelen reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg prothetisch-orthotische materialen hanteren relaties van patiënten onderrichten over zorg materialen voor prothesen en orthesen medische informatica gezondheidsvoorlichting bieden pathologie

Source: Sisyphus ODB