Beroep outdooranimator

Outdooranimatoren zijn verantwoordelijk voor de planning en organisatie van buitenactiviteiten. Soms zijn zij betrokken bij aspecten van administratie, receptie en taken die verband houden met de activiteitenbasis en het onderhoud van de uitrusting. De werkvloer van een outdooranimator is meestal 'in het veld', maar kan ook binnen zijn.

Outdooranimator: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Informatie structureren

  Organiseren van informatie met behulp van systematische methoden zoals mentale modellen en volgens bepaalde normen om de verwerking en het begrip van de informatie van de gebruiker met betrekking tot de specifieke eisen en kenmerken van de outputmedia te vergemakkelijken.

 • Risicobeheer in de openlucht uitoefenen

  Ontwerpen en demonstreren van de toepassing van verantwoorde en veilige praktijken voor de buitensector.

 • Gepast reageren op onverwachte gebeurtenissen buitenshuis

  Het detecteren van en reageren op de veranderende milieuomstandigheden en het effect daarvan op de psychologie en het gedrag van de mens.

 • Buitenactiviteiten onderzoeken

  Beschrijven en interpreteren van de cultuur, geschiedenis, natuur en geografie van de werkplek. Internationale benamingen zoals specifieke beschermingszones beschrijven en interpreteren. Informatie over de uitrusting van de activiteiten identificeren en vinden.

 • Middelen in de openlucht beheren

  Meteorologie herkennen en in verband brengen met topografie; het principe van 'Geen sporen nalaten' toepassen.

 • Feedback over veranderende omstandigheden geven

  Adequaat reageren op veranderende omstandigheden in een activiteitensessie.

 • Feedback geven

  Feedback geven aan anderen. Beoordelen en constructief en professioneel reageren op kritische opmerkingen van collega’s en klanten.

 • Toezicht houden op interventies in de open lucht

  Bewaken, demonstreren en toelichten van het gebruik van apparatuur volgens de operationele richtlijnen van de fabrikanten.

 • Buitenactiviteiten evalueren

  Problemen en incidenten in kaart brengen en melden overeenkomstig de nationale en lokale regelgeving inzake de veiligheid van het outdoorprogramma.

 • Buitenshuis communiceren

  Communiceren met deelnemers in meer dan een taal van de Europese Unie; omgaan met een crisis volgens de richtlijnen en het belang erkennen van juist gedrag in crisissituaties.

 • Groepen in open lucht leiden

  Op een dynamische en actieve wijze sessies in de open lucht organiseren.

 • Zelforganisatie plannen

  Identificeren van de noodzakelijke taken en prioriteiten vaststellen om een individuele planning te ontwikkelen en het werk op een autonome manier uit te voeren, zodat aan de eisen wordt voldaan.

 • Gebruik van buitenuitrusting controleren

  Het gebruik van de uitrusting controleren. Het onvoldoende of onveilige gebruik van uitrustingen herkennen en verhelpen .

 • Zich inleven in groepen in open lucht

  De in een open omgeving toegestane of geschikte buitenactiviteiten in kaart brengen op basis van de behoeften van de groep.

 • Risico's buitenshuis beoordelen

  Een risicoanalyse opstellen en uitvoeren.

 • In open lucht animeren

  Groepen onafhankelijk in de openlucht animeren, waarbij uw praktijk wordt aangepast om de groep te onderhouden en gemotiveerd te houden.

Source: Sisyphus ODB