Beroep outdoorcoördinator

Outdoorcoördinatoren organiseren en beheren werkprogramma’s en middelen (vooral personeel) om de producten en diensten van de organisatie te leveren. Zij zien toe op de leiding en het beheer van het personeel. Zij kunnen het personeel opleiden en ontwikkelen, of de planning en het beheer van dit proces via anderen laten uitvoeren. Zij zijn zich terdege bewust van hun verantwoordelijkheden tegenover hun klanten, technische kwesties, milieuvraagstukken en veiligheidskwesties. De functie van een outdoorcoördinator/toezichthouder is vaak ‘in het veld’, maar er kunnen ook aspecten van beheer en administratie zijn.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Groepen in open lucht leiden

  Op een dynamische en actieve wijze sessies in de open lucht organiseren.

 • In open lucht animeren

  Groepen onafhankelijk in de openlucht animeren, waarbij uw praktijk wordt aangepast om de groep te onderhouden en gemotiveerd te houden.

 • Gepast reageren op onverwachte gebeurtenissen buitenshuis

  Het detecteren van en reageren op de veranderende milieuomstandigheden en het effect daarvan op de psychologie en het gedrag van de mens.

 • Toezicht houden op interventies in de open lucht

  Bewaken, demonstreren en toelichten van het gebruik van apparatuur volgens de operationele richtlijnen van de fabrikanten.

 • Zelforganisatie plannen

  Identificeren van de noodzakelijke taken en prioriteiten vaststellen om een individuele planning te ontwikkelen en het werk op een autonome manier uit te voeren, zodat aan de eisen wordt voldaan.

 • Risico's buitenshuis beoordelen

  Een risicoanalyse opstellen en uitvoeren.

 • Buitenactiviteiten onderzoeken

  Beschrijven en interpreteren van de cultuur, geschiedenis, natuur en geografie van de werkplek. Internationale benamingen zoals specifieke beschermingszones beschrijven en interpreteren. Informatie over de uitrusting van de activiteiten identificeren en vinden.

 • Risicobeheer in de openlucht uitoefenen

  Ontwerpen en demonstreren van de toepassing van verantwoorde en veilige praktijken voor de buitensector.

 • Middelen in de openlucht beheren

  Meteorologie herkennen en in verband brengen met topografie; het principe van 'Geen sporen nalaten' toepassen.

 • Zich inleven in groepen in open lucht

  De in een open omgeving toegestane of geschikte buitenactiviteiten in kaart brengen op basis van de behoeften van de groep.

 • Informatie structureren

  Organiseren van informatie met behulp van systematische methoden zoals mentale modellen en volgens bepaalde normen om de verwerking en het begrip van de informatie van de gebruiker met betrekking tot de specifieke eisen en kenmerken van de outputmedia te vergemakkelijken.

 • Feedback geven

  Feedback geven aan anderen. Beoordelen en constructief en professioneel reageren op kritische opmerkingen van collega’s en klanten.

 • Gebruik van buitenuitrusting controleren

  Het gebruik van de uitrusting controleren. Het onvoldoende of onveilige gebruik van uitrustingen herkennen en verhelpen .

 • Buitenshuis communiceren

  Communiceren met deelnemers in meer dan een taal van de Europese Unie; omgaan met een crisis volgens de richtlijnen en het belang erkennen van juist gedrag in crisissituaties.

 • Buitenactiviteiten evalueren

  Problemen en incidenten in kaart brengen en melden overeenkomstig de nationale en lokale regelgeving inzake de veiligheid van het outdoorprogramma.

 • Feedback over veranderende omstandigheden geven

  Adequaat reageren op veranderende omstandigheden in een activiteitensessie.

Source: Sisyphus ODB