Beroep outdoorinstructeur

Outdoorinstructeurs organiseren en leiden recreatieve buitenactiviteiten waarbij de deelnemers vaardigheden leren, zoals wandelen, klimmen, skiën, snowboarden, kanoën, rafting, touwklimmen, enz. Zij zorgen ook voor oefeningen in teamvorming en actieve workshops voor kansarme deelnemers. Ze zorgen voor de veiligheid van de deelnemers en de uitrusting, en leggen de veiligheidsmaatregelen uit aan de deelnemers die ze ook zelf moeten begrijpen. Outdoorinstructeurs moeten bereid zijn om de gevolgen van slechte weersomstandigheden of ongevallen aan te pakken, en moeten op verantwoorde wijze omgaan met de eventuele angst van deelnemers voor bepaalde activiteiten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Buitenactiviteiten

  Sportieve activiteiten in de openlucht, vaak in de natuur, zoals wandelen, klimmen, skiën, snowboarden, kanovaren, rafting en klimmen op touwenparcours.

 • Bescherming tegen natuurelementen

  Natuurkrachten, zoals weerpatronen en seizoensschommelingen, hun kenmerken en alle middelen ter bescherming daartegen.

Vaardigheden

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Instructies geven bij buitenactiviteiten

  Studenten onderrichten in de theorie en praktijk van één of meerdere buitensportactiviteiten, meestal voor recreatieve doeleinden, zoals wandelen, klimmen, skiën, snowboarden, kanoën, raften of touwklimmen.

 • Aard van verwondingen tijdens noodgevallen beoordelen

  De aard en omvang van het letsel of de ziekte beoordelen om een plan voor medische behandeling vast te stellen en te prioriteren.

 • Touwtechieken toepassen

  Touwtechnieken gebruiken om in verhoogde positie te werken. Veilig op en neer klimmen en dalen met een harnas aan.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Zorgen voor risicobeheer in sport

  Beheren van de omgeving en de sporters of deelnemers om de kans op schade tot een minimum te beperken. Dit omvat het controleren van de geschiktheid van de locatie en de uitrusting en het verzamelen van relevante sport- en gezondheidsgeschiedenis van sporters of deelnemers. Het omvat ook het waarborgen van een passende verzekeringsdekking die te allen tijde van kracht is

 • In lesmateriaal voorzien

  Ervoor zorgen dat het nodige lesmateriaal voor het onderwijs in een klas, zoals visuele hulpmiddelen, wordt voorbereid, up-to-date is en aanwezig is in de instructieruimte.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen

  Studenten stimuleren om hun eigen prestaties en acties te waarderen om het vertrouwen en de educatieve groei te bevorderen.

 • Motiveren tijdens het sporten

  Het intrinsieke verlangen van atleten en deelnemers stimuleren om de vereiste taken uit te voeren om op die manier hun doelen te bereiken en hun eigen grenzen ten aanzien van vaardigheden en kennis te verleggen.

 • Sportieve omgeving organiseren

  De mensen en omgeving organiseren om de gewenste doelstellingen op veilige en efficiënte wijze te bereiken

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

Optionele kennis en vaardigheden

wandeltochten begeleiden enthousiasme voor de natuur aanmoedigen met verschillende doelgroepen werken pionieren kaarten lezen klantenservice verlenen geografisch geheugen gebruiken liplezen lesinhoud voorbereiden de organisatie vertegenwoordigen middelen voor educatieve doeleinden beheren riggingmateriaal gebruiken lesprogramma's voor sport plannen in bomen klimmen teamwork tussen studenten aanmoedigen moderne elektronische navigatiehulpmiddelen gebruiken studenten beoordelen principes van teamwerk

Source: Sisyphus ODB