Beroep Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen

Een overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen bepaalt het soort en de hoogte van belastingen, accijnzen en andere wettelijke bepaalde afdrachten op basis van onderzoek naar verkoopbonnen, belastingaangiftes en overige relevante documenten. Hij/zij geeft advies over wet- en regelgeving omtrent wettelijk bepaalde afdrachten zowel aan particulieren als aan organisaties. Daarnaast valt ook de controle van boekhoudingen en andere interne controlesystemen van organisaties op naleving van belastingwet- en regelgeving tot de verantwoordelijkheden van de overheidsfunctionaris. Tenslotte, voert een overheidsfunctionaris ook administratieve taken uit zoals het opstellen van dossiers en rapporten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen

 • Bepalen van soort/hoogte van wettelijk bepaalde afdrachten zoals belastingen en accijnzen.
 • Onderzoek doen naar verkoopbonnen, belastingaangiftes en andere documenten.
 • Adviseren van organisaties en publiek over belastingwet- en regelgeving.
 • Controleren van naleving belastingwetgeving op basis van de interne controle van organisaties.
 • Administreren, bijvoorbeeld van speciale gevallen, in dossiers en rapporten.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Beleidsadviseur
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Diplomatiek vertegenwoordiger
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris vergunningen
 • Politicoloog

Source: Sisyphus ODB