Beroep pandhuishouder

Pandhuishouders bieden klanten leningen aan tegen persoonlijke voorwerpen of items als onderpand. Zij beoordelen de persoonlijke items die in ruil voor de lening worden gegeven, bepalen hun waarde en bedrag van de beschikbare lening en houden de activa van de inventaris bij.

Pandhuishouder: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Kennis

 • Technieken voor schuldvordering

  De technieken en uitgangspunten voor het innen van achterstallige schulden van klanten.

 • Schuldsystemen

  De processen die nodig zijn om goederen of diensten te verkrijgen vóór betaling en wanneer een geldsom verschuldigd is of achterstallig is.

Vaardigheden

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Schulddossiers van klanten bijhouden

  Een lijst met schulddossiers van klanten bijhouden en deze regelmatig bijwerken

 • Onderhandelen over de waarde van activa

  Met eigenaars van activa of partijen die betrokken zijn de handel in de activa onderhandelen over de geldwaarde van de activa voor verkoop, verzekering, gebruik als onderpand of andere doeleinden, om de financieel meest voordelige overeenkomst voor de cliënt te verkrijgen.

 • Schuldonderzoeken uitvoeren

  Onderzoekstechnieken en opsporingsstrategieën gebruiken om achterstallige betalingen te identificeren en aan te pakken

 • Waarde bij wederverkoop van objecten bepalen

  Onderzoeken of er schade is of tekenen van verslechtering zijn en rekening houden met de actuele vraag naar gebruikte goederen van de aard van de artikelen om een reële prijs vast te stellen waartegen de goederen kunnen worden doorverkocht en om te bepalen op welke wijze de goederen kunnen worden verkocht.

 • Beslissen over kredietaanvragen

  Rekening houden met de risicobeoordeling en -analyse en de eindbeoordeling van de kredietaanvraag uitvoeren om de lening goed te keuren of te weigeren en de noodzakelijke procedures na het besluit in gang te zetten.

 • Betrouwbaarheid van klanten beoordelen

  Met klanten communiceren om te beoordelen of hun werkelijke bedoelingen in overeenstemming zijn met wat zij beweren om eventuele risico's van een mogelijke overeenkomst met de klant weg te nemen.

 • Gegevens van financiële transacties bijhouden

  Alle financiële transacties die in het kader van de dagelijkse activiteiten van een bedrijf worden verricht, bundelen en in de respectievelijke boekhouding opnemen.

 • Inventaris van een pandjeshuis beheren

  Bewaken van de huidige inventaris van het pandjeshuis en ervoor zorgen dat er nooit te veel of te weinig artikelen in de inventaris aanwezig zijn. Aanpassing van de procedures in het pandjeshuis om de voorraadstatus te optimaliseren.

 • Klantgegevens verzamelen

  Verzamelen van klantgegevens zoals contactgegevens, creditcard- of factuurgegevens; verzamelen van informatie om de aankoopgeschiedenis op te sporen.

 • Waarde van gebruikte goederen schatten

  Artikelen met een persoonlijk bezit onderzoeken om de actuele prijs te bepalen door de schade te beoordelen en rekening te houden met de oorspronkelijke detailhandelsprijs en de huidige vraag naar dergelijke artikelen.

 • Financiële transacties verwerken

  Beheren van valuta's, financiële omwisselingsactiviteiten, deposito's en bedrijfs- en voucherbetalingen. Voorbereiden van uw gastenaccounts en deze beheren en contante betalingen of betalingen met creditcard en pinpas incasseren.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

Optionele kennis en vaardigheden

waarde van gebruikte sieraden en horloges schatten marktonderzoek uitvoeren waarde van edelstenen berekenen financiële informatie verzamelen processen voor kredietcontrole terugbetaling van schulden van klanten afdwingen waarde van muziekinstrumenten schatten financiële haalbaarheid beoordelen

Source: Sisyphus ODB