Beroep panelenbouwer

Panelenbouwers lezen schematische tekeningen voor de assemblage van bedieningspanelen voor elektrische apparatuur. Zij voegen bedrading, schakelaars, regel- en meetapparatuur en kabels samen met handgereedschappen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Vermogenselektronica

  De werking, het ontwerp en het gebruik van elektronica die elektrisch vermogen besturen en omzetten. Stroomomzettingssystemen worden gewoonlijk ingedeeld als AC-DC of gelijkrichters, DC-AC of omzetters, DC-DC-omzetters en AC-AC-omzetters.

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

 • Componenten van schakelborden

  De elementen in controlepanelen, zoals draden, stroomonderbrekers, DIN-rails, schakelaars, programmeerbare logische regeleenheden (PLC), contacten en transformatoren.

 • Schema's van elektrische bedrading

  De visuele schematische weergave van een elektrisch circuit, zijn componenten en de verbindingen tussen deze componenten.

 • Regelgeving inzake elektrische apparaten

  De nationale en internationale voorschriften voor het gebruik en de fabricage van elektrische apparatuur op de werkvloer. Deze voorschriften voorzien in regels en richtsnoeren over onder meer de beheersing van algemene risico’s, de fabricage van elektrische apparatuur, het testen van elektrische apparatuur, de aanleg van elektrische installaties, waarschuwingsetiketten en certificaten.

 • Schakelinrichtingen

  Toestellen die in staat zijn de elektrische circuits te openen en te sluiten, zoals ontkoppelingsschakelaars, onderbrekerschakelaars en stroomonderbrekers.

 • Energietechniek

  Subdiscipline van energie en elektrotechniek die gespecialiseerd is in de opwekking, de overdracht, de distributie en het gebruik van elektrische stroom door de aansluiting van elektrische apparaten op motoren, generatoren en transformatoren, zoals een AC-DC-stroomadapter.

 • Accessoires voor elektrische bedrading

  Elektrische draad- en kabelproducten en toebehoren, waaronder elektrische connectoren, lassen en isolatie.

 • Kabelbomen

  Samenstellen van draden of kabels die met kabelbandjes, tape of rijgveters bijeen worden gehouden en signalen of elektriciteit kunnen overbrengen. Door ze te bundelen zijn de draden compacter en beter beschermd tegen beschadiging. Bovendien kunnen zij sneller worden aangebracht.

Vaardigheden

 • Elektrische schakelaars installeren

  Draden voorbereiden om te worden gemonteerd in een schakelaar. De schakelaar bedraden. Hem veilig op de juiste plaats installeren.

 • Elektrische schema's interpreteren

  Lezen en begrijpen van blauwdrukken en elektrische schema's; begrijpen van technische instructies en technische handleidingen voor het monteren van elektrische apparatuur; begrijpen van de elektriciteitstheorie en elektronische componenten.

 • Bedrading organiseren

  Draadmarkeringen en kabellabels aanbrengen om de draad te identificeren en te organiseren. Kabelbinders gebruiken om de draden samen aan houden.

 • Onderdelen van een schakelbord monteren

  Elektrische onderdelen en apparaten monteren op het bedieningspaneel, zoals stroomonderbrekers, DIN-rails en schakelaars.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Bedrading opbinden

  Kabels of draden samenbinden met behulp van kabelbanden, kabelgoten, draadbinders, moffen, plaatselijk vastbinden, kabelklemmen of bandjes.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Defecte productiematerialen melden

  Het bijhouden van de vereiste bedrijfsadministratie en -formulieren om eventuele defecte materialen of twijfelachtige omstandigheden bij de productie van machines en apparatuur te kunnen melden.

 • Bedrading aanbrengen op schakelborden

  De draadeinden strippen om te zorgen voor goede verbindingen en om draden aan de onderdelen op het schakelbord aan te sluiten. Let op het etiket, de kleur en de grootte van de draad. Het organiseren van de draad door gebruik te maken van een kabelgoot of kabelstrik.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Gereedschap voor elektrische bedrading gebruiken

  Gebruik gereedschappen om draad te bewerken dat voor elektrische doeleinden zal worden gebruikt, zoals draadstriptangen, krimptangen, soldeerbouten, momentsleutels en hittepistolen.

 • Elektrische apparatuur van coating voorzien

  Elektrische apparatuur en haar onderdelen voorbereiden en voorzien van coating, zoals gelijkmatige coating, om de apparatuur te beschermen tegen vocht, hoge temperaturen en stof.

 • Bedrading strippen

  Strippen van de draadeinden met draadafstriptangen om een goede aansluiting te garanderen.

 • Componenten voor schakelborden verzamelen

  De juiste componenten van schakelborden kiezen, zoals draden en stroomonderbrekers, om te voldoen aan de gespecificeerde vereisten.

Optionele kennis en vaardigheden

voltage afstellen hybride besturingssystemen proefdraaien solderen theorie van engineeringcontrole technische communicatievaardigheden toepassen elektrische materialen inspecteren programmeerbare logische besturingseenheid regelgeving inzake afvalverwijdering toezicht houden op de logistiek van eindproducten elektrische apparatuur onderhouden elektriciteit storingen aan apparatuur oplossen soldeertechnieken toepassen elektronica gegevens over de voortgang van het werk bijhouden elektrotechniek bedrading repareren defecte onderdelen vervangen gespecialiseerde werktuigen gebruiken voor elektrische reparaties automatiseringstechnologie elektrische eigenschappen meten microprocessors kwaliteit van producten controleren energie passende beschermende uitrusting dragen productieapparatuur afstellen onderdelen opmeten

Source: Sisyphus ODB