Beroep parkeercontroleur

Parkeercontroleurs of parkeerwachten patrouilleren de straten om de parkeerbeperkingen te handhaven, te zorgen voor een vrij verloop van het verkeer, de veiligheid van voetgangers te waarborgen en ervoor te zorgen dat de verkeers- en parkeerwetgeving wordt nageleefd. Zij helpen bij de bestrijding en vermindering van de criminaliteit door bijstand te verlenen tijdens incidenten en door te zorgen voor patrouillediensten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ordehandhaving

  De diverse organisaties die betrokken zijn bij de rechtshandhaving, alsook de wet- en regelgeving voor rechtshandhaving.

 • Lokale geografie

  Het spectrum van fysieke en geografische eigenschappen en beschrijvingen van een lokaal gebied, via onder meer straatnamen.

 • Parkeerbeleid

  Handhaving van de huidige parkeervoorschriften en -procedures.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

Vaardigheden

 • Boetes opleggen

  Een overtreding in de wetgeving herkennen en de juiste boete opleggen aan de overtreder in overeenstemming met de regelgeving, en ervoor zorgen dat de persoon zich bewust is van de specifieke overtreding die hij/zij heeft begaan.

 • Verkeer regelen

  De verkeersdoorstroming regelen door gebruik te maken van toegewezen handseinen, hulp te bieden aan reizigers op de weg en mensen te helpen de straat over te steken.

 • Verkeerssignalen interpreteren

  Aandachtig zijn voor lichten op de weg, wegomstandigheden, het verkeer in de buurt en voorgeschreven snelheidsbeperkingen om de veiligheid te waarborgen. Verkeerslichten interpreteren en dienovereenkomstig handelen.

 • Verkeersstromen observeren

  Het verkeer observeren dat een bepaald punt passeert, zoals bijvoorbeeld een oversteekplaats voor voetgangers. Observeren van het aantal voertuigen, de snelheid waarmee ze voorbijrijden en de tijdspanne tussen het passeren van twee opeenvolgende auto's.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Voetgangers over de straat begeleiden

  Voetgangers die moeite hebben met het oversteken van straten naar de overkant van de straat helpen, en zo nodig het verkeer stoppen.

 • In gebieden patrouilleren

  Patrouilleren in een bepaald gebied, uitkijken voor en reageren op verdachte en gevaarlijke situaties en communiceren met hulporganisaties.

 • Zorgen voor de toepassing van wetten

  Ervoor zorgen dat de wetten worden nageleefd en wanneer zij worden geschonden, dat de juiste maatregelen worden genomen om de naleving van de wet en de rechtshandhaving te waarborgen.

 • Hulpdiensten bijstaan

  De politie en hulpdiensten bijstaan waar nodig.

Optionele kennis en vaardigheden

signalisatieverslagen schrijven publiek instrueren voertuigen tegenhouden die te snel rijden bestuurders inlichten over omleidingen alert blijven eerste hulp bieden zorgen voor de openbare orde en veiligheid omgaan met grote incidenten verkeerstekens kalm reageren in stressvolle situaties onveilig gedrag melden zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens officiële documenten controleren kennis van menselijk gedrag gebruiken risicoanalyses uitvoeren werkgerelateerde verslagen schrijven stressbestendig zijn mensen onderrichten over verkeersveiligheid signaalapparatuur gebruiken omgaan met agressief gedrag conflicten hanteren nummerplaten van overtreders registreren reageren op noodsituaties omgaan met managers eerste hulp waakzaam zijn gegeven instructies volgen vragen beantwoorden in ploegen werken gevaren voor de veiligheid vaststellen wettelijk gebruik van geweld inspecties uitvoeren getuigen tijdens een hoorzitting

Source: Sisyphus ODB