Beroep PCB-ontwerper

PCB-ontwerpers maken een schema en ontwerpen de constructie van printplaten. Zij zorgen voor de logische plaatsing van geleidende sporen, kopersporen en pads op de printplaat. Zij gebruiken computerprogramma's en gespecialiseerde software voor de ontwerpen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • CAD-software

  De CAD-software voor het aanmaken, wijzigen, analyseren of optimaliseren van een ontwerp.

 • Printplaten

  Printplaten zijn essentiële onderdelen voor bijna alle elektronische apparaten. Zij bestaan uit dunne schijven (wafers) of substraten waarop elektronische componenten, zoals microchips, worden geplaatst. De elektronische componenten zijn elektrisch verbonden via de geleidende sporen en blokken.

 • Schakelschema’s

  Lees en begrijp de schakelschema’s, die de aansluitingen tussen de apparaten laten zien, zoals stroom- en signaalaansluitingen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

Vaardigheden

 • Printplaten testen

  Testen van de printplaat met speciale testadapters om optimale efficiëntie en functionaliteit te garanderen en om te controleren of alles werkt volgens het ontwerp. De testapparatuur aan het type printplaat aanpassen.

 • Schakelborden ontwerpen

  Schakelborden tekenen die in elektronische producten zoals mobiele telefoons en computers worden gebruikt, waarbij er voor wordt gezorgd dat geïntegreerde schakelingen en microchips in het ontwerp worden opgenomen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

 • Technische tekeningen maken

  Gedetailleerde technische plannen opstellen van machines, uitrusting, gereedschap en andere producten.

 • Ontwerpspecificaties opstellen

  Opstellen van ontwerpspecificaties zoals de te gebruiken materialen en onderdelen en een kostenraming.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteitsnormen voor productie controleren blauwdruk tekenen cadd-software gebruiken technische documentatie aanleveren montage-instructies ontwikkelen fabricageprocessen handmatige ontwerptechnieken productieprocessen plannen onderhoud van apparatuur verzekeren cadd-software elektrische aansluitschema’s handmatige ontwerptechnieken gebruiken prototypes ontwerpen behoeften van klanten identificeren elektrotechniek virtueel model van een product maken

Source: Sisyphus ODB