Beroep personal trainer

Personal trainers ontwerpen, implementeren en evalueren programma’s voor lichaamsbeweging voor een of meer afzonderlijke cliënten, door informatie over cliënten te verzamelen en te analyseren. Zij streven ernaar de doeltreffendheid van de programma’s voor persoonlijke oefeningen te waarborgen. Een personal trainer moet potentiële klanten ook actief aanmoedigen om deel te nemen en zich te houden aan regelmatige programma’s, waarbij gebruik wordt gemaakt van passende motiverende strategieën.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Fitnessoefeningen aanpassen

  Voorstellen doen voor relevante aanpassingen of opties om individuele verschillen of behoeften van individuele cliënten mogelijk te maken en de deelnemers advies te verstrekken over de intensiteit en de wijze waarop hun individuele prestaties en resultaten kunnen worden verbeterd.

 • Informatie over eigen conditie analyseren

  Fitnessbeoordeling uitvoeren om fitness- en vaardigheidsniveau vast te stellen en informatie over individuele klanten te analyseren.

 • Fitnessklanten motiveren

  Positief omgaan met fitnessklanten, hen motiveren om deel te nemen aan regelmatige fysieke activiteiten en fitnessoefeningen promoten als een onderdeel van een gezonde levensstijl.

 • Veiligheid van de oefenomgeving garanderen

  Kies de juiste opleidingsomgeving en beoordeel risico’s om ervoor te zorgen dat het een veilige, schone en vriendelijke omgeving biedt en dat het optimaal gebruik zal maken van de omgeving waarin de klanten oefenen.

 • Informatie over de geschiktheid van klanten verzamelen

  Informatie over de geschiktheid van individuele klanten verzamelen; identificeren van klantinformatie die moet worden verzameld en klanten advies geven over de juiste procedures, protocollen en risico’s voordat er wordt begonnen met de fysieke beoordeling en oefening.

 • Professionele houding tegenover klanten demonstreren

  Blijk geven van verantwoordelijkheidszin en professionele zorgplicht voor klanten, met inbegrip van communicatieve vaardigheden en een focus op klantgerichtheid.

 • Doelstellingen van klanten identificeren

  Individuele motieven identificeren die resulteren in fitnessdoelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn.

 • Sportwetenschappen in het ontwerp van het programma opnemen

  Bewegingen en oefeningen ontwikkelen volgens de functies van het spier- en skeletstelsel en de biomechanische concepten. Ontwikkelen van het programma in overeenstemming met de fysiologische concepten, de hart- en luchtwegen en de energiesystemen.  

 • Trainingsprincipes integreren

  Componenten van gezondheidsgerelateerde fitheid toepassen op het ontwerp van een individueel programma om zo te kunnen voldoen aan de capaciteiten, behoeften en voorkeuren van de cliënt en zijn levensstijl en lichaamsbeweging.

 • Oefeningen voorschrijven

  Een reeks trainingsprogramma’s verzorgen die aansluiten bij de behoeften van de klanten door het toepassen van de principes van het programmeren van lichaamsbeweging.

 • Professionele verantwoordelijkheid tonen

  Ervoor zorgen dat andere werknemers en cliënten met respect worden behandeld en dat er te allen tijde een passende wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.

 • Trainingssessies voorbereiden

  Uitrusting en faciliteiten voor de training voorbereiden overeenkomstig de sectorale en nationale richtsnoeren voor normale operationele procedures; roosters en de volgorde van de cursusonderdelen plannen.

 • Klanten inlichten over voordelen van een gezonde levensstijl

  Verstrekken van nauwkeurige informatie over de rol van lichaamsbeweging en uitoefenaars stimuleren via gecontroleerde gezondheidsvoorwaarden om een gezonde levensstijl aan te nemen en te behouden. De klanten informeren over beginselen inzake voeding en het gewichtscontrole.

 • Gezonde levensstijl promoten

  Het verstrekken van informatie aan klanten over de rol van lichaamsbeweging, de verschillende vormen van lichaamsbeweging en aanverwante diensten en het belang van gezonde activiteiten voor het dagelijks leven.

Optionele kennis en vaardigheden

lichamelijke ontwikkeling van kinderen vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen behoeften van oudere volwassenen communiceren met jongeren

Source: Sisyphus ODB