Beroep pijpleidingoperator

Pijpleidingoperators bedienen pompinstallaties en -systemen om vloeistoffen en stoffen (bijvoorbeeld chemische oplossingen, ruwe olie, gassen en andere) over te brengen van de ene plaats naar de andere. Zij bedienen slangen, pompen en andere apparatuur, afhankelijk van het over te brengen goed. Zij zorgen voor een vlotte circulatie en doorstroming van de goederen in de pijpleidingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Eigenschappen van coating van pijpleidingen

  Kennis van de eigenschappen van de coating van de pijpleidingen, zoals antiroestbescherming, inwendige coating, betongewichtcoating, thermische isolatie en andere.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

Vaardigheden

 • Olie overslaan

  Bepaalde volumes van geraffineerde en niet-geraffineerde materialen specificeren voor opslag; materialen overbrengen die verder verwerkt moeten worden.

 • Vloeibare goederen vervoeren

  Geschikte apparatuur en instrumenten gebruiken voor het vervoeren van vloeibare goederen van opslagtanks naar pijpleidingen en omgekeerd.

 • Oliepompsystemen bedienen

  De controlepanelen bedienen om de druk en de temperatuur en het debiet van de productstroom aan te passen. Systemen voor het verpompen van olie regelen; de vloeistofcirculatie in een petroleumraffinaderij bewaken.

 • Takelapparatuur gebruiken

  Het instellen van rol- en hefwerktuigen die nodig zijn om voorwerpen te heffen en te verplaatsen, bijvoorbeeld met een kraan of een blok of takelsysteem.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • Hydraulische pompen bedienen

  Bedienen van hydraulische pompsystemen.

 • Slijtage van pijpleidingen voorkomen

  De instandhouding van pijpleidingen verzekeren door een adequaat onderhoud van het systeem en de eigenschappen van de coating. Corrosie, lekken en andere problemen voorkomen.

 • Pompapparatuur bedienen

  Pompapparatuur bedienen; toezicht houden op het gas- en olietransport van boorputkoppen op raffinaderijen of opslagfaciliteiten.

 • Eigenschappen van coatings van pijpleidingen onderhouden

  Onderhoud uitvoeren aan pijpleidingen en hun coateigenschappen door het toepassen van chemicaliën en technieken. Behouden van externe anti-corrosie, inwendige coating, betonnen gewichtcoating, thermische isolatie en andere coatingeigenschappen.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Hoog niveau van veiligheidsbewustzijn hebben

  Zorgen voor een hoog niveau van veiligheidsbewustzijn; persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken; communiceren met het personeel en advies geven over gezondheids- en veiligheidskwesties.

 • Producten pompen

  Pompmachines bedienen volgens specifieke procedures en afhankelijk van het soort product. Zorgen voor correcte hoeveelheden en correcte toevoer voor het proces.

 • Tanks onderhouden

  Tanks, bekkens en filterbedden reinigen en in goede staat houden met behulp van hand- en elektrisch gereedschap.

 • Opslagvaten controleren die zijn gebruikt om goederen via pijpleidingen te transporteren

  Opslagvaten voor specifieke goederen zoals onder meer gassen, vloeistoffen en ruwe olie monitoren. Meterniveaus en andere opslagvereisten controleren afhankelijk van de aard van de goederen.

 • Toevoer van stoffen in pijpleidingen regelen

  Controle van de stroom van stoffen zoals gassen, chemicaliën, oliën en andere materialen die via pijpleidingen en pompstations worden getransporteerd.

Optionele kennis en vaardigheden

spanning van pomponderdelen aanpassen hefapparatuur bedienen chemicaliën hanteren hydraulische vijzelliften bedienen lasapparatuur bedienen terminologie over takelage persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken technische tekeningen solderen technische middelen raadplegen

Source: Sisyphus ODB