Beroep piloot

Piloten besturen en navigeren vliegtuigen. Zij bedienen de mechanische en elektrische systemen van het vliegtuig en vervoeren passagiers, post en vracht.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Regelgeving voor burgerluchtvaart

  Kennis hebben van de regelgeving, regels en signalen van de burgerluchtvaart, met inbegrip van de rangeersignalen.

 • Zichtvliegvoorschriften

  Soorten vliegvoorschriften die een compilatie zijn van bepalingen die piloten toestaan vliegtuigen te besturen in heldere en nevelige weersomstandigheden, waarbij wordt verklaard dat omstandigheden waarbij er geen grondzicht en geen zicht op andere obstakels is, niet veilig zijn.

 • Besturingssystemen van vliegtuigen

  Beschikken over kennis van instellingen, eigenschappen en werking van de boordinstrumenten van een vliegtuig. Bedienen van de stuurvlakken, de instrumenten in de cockpit, de verbindingen en de besturingsorganen die nodig zijn om de vluchtrichting van een vliegtuig te regelen. Bedienen van de motorregelapparatuur om de snelheid van het vliegtuig te wijzigen.

 • Taken van luchtverkeersleiding

  Inzicht hebben in de taken van luchtverkeersleiders, zoals de interactie en effectieve communicatie tussen vliegtuigen en luchtverkeersleiders; het uitvoeren van opvolgingsactiviteiten en zorgen voor het soepele verloop van vluchten.

 • Geografische gebieden

  Detailkennis van het geografische gebied; kennis van waar verschillende organisaties activiteiten uitoefenen.

 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart

  Het geheel van wet- en regelgevingen dat van toepassing is op het gebied van de burgerluchtvaart op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Inzicht hebben in de regelgevingen die erop gericht zijn burgers te allen tijde te beschermen in de burgerluchtvaart; ervoor zorgen dat exploitanten, burgers en organisaties zich aan deze regels houden.

 • Wetgeving inzake luchtvervoer

  Kennis hebben van wet- en regelgeving inzake luchtvervoer. Door de aard van de luchtvaart overlapt de kennis van de wetgeving inzake luchtvervoer deels met de kennis van het internationaal recht.

Vaardigheden

 • Gehoor geven aan instructies van de luchtverkeersleiding

  Handelen in overeenstemming met de instructies van luchtverkeersleiders.

 • Zorgen voor een continue naleving van de regelgeving

  Taken en procedures uitvoeren om ervoor te zorgen dat luchtvaartcertificaten hun geldigheid behouden; zo nodig vrijwaringsmaatregelen nemen.

 • Radionavigatie-instrumenten gebruiken

  Radionavigatie-instrumenten gebruiken om de positie van vliegtuigen in het luchtruim te bepalen.

 • Bedieningspanelen in de cockpit bedienen

  Besturingspanelen in de cockpit- of stuurhut overeenkomstig de behoeften van de vlucht bedienen. Het beheer van elektronische systemen aan boord voor een soepele vlucht.

 • Ruimtelijk bewustzijn hebben

  Wees bewust van uw positie en de ruimte om u heen. Begrijp de relatie van de objecten om u heen als er een verandering in positie is.

 • 3D-displays lezen

  3D-displays lezen en de informatie over posities, afstanden en andere parameters begrijpen.

 • Veiligheidsprocedures aan luchtzijde implementeren

  Een reeks veiligheidsvoorschriften en -procedures voor het vliegveld toepassen om een veilige werkomgeving voor het luchthavenpersoneel te waarborgen.

 • Radioapparatuur gebruiken

  Het opzetten en exploiteren van radioapparatuur en toebehoren, zoals omroepconsoles, versterkers en microfoons. Inzicht in de basiskennis van de taal van de radio-operator en, zo nodig, instructies voor de correcte bediening van de radioapparatuur.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Kaarten lezen

  Kaarten doeltreffend lezen.

 • Verkeersleidingsprocedures toepassen

  Bewegingen van treinen controleren; treinsignalen en bloksystemen bedienen om ervoor te zorgen dat treinen veilig, op de juiste routes en op tijd kunnen rijden.

 • Radarapparatuur gebruiken

  Gebruiken van radarschermen en andere radarapparatuur; ervoor zorgen dat vliegtuigen op een veilige afstand van elkaar vliegen.

 • Opstijgen en landen

  Opstijgen en landen met normale en zijwind.

 • Tweewegradiosystemen bedienen

  Radio's gebruiken die geluidssignalen kunnen ontvangen en verzenden om te communiceren met vergelijkbare radio's op dezelfde frequentie, zoals mobiele telefoons en walkietalkies.

 • Procedures opstarten om aan vluchteisen van vliegtuigen te voldoen

  Ervoor zorgen dat de gebruikscertificaten geldig zijn, garanderen dat de startmassa maximaal 3 175 kg bedraagt, of de minimumbemanning toereikend is volgens voorschriften en behoeften, ervoor zorgen dat de configuratie-instellingen correct zijn en controleren of de motoren geschikt zijn voor de vlucht.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake burgerluchtvaart

  Ervoor zorgen dat de ‘best practices’ worden gevolgd en alle regelgevende vereisten worden nageleefd

Optionele kennis en vaardigheden

actief luisteren taakgegevens bijhouden financiële risico’s beheren in gebieden patrouilleren vriendelijk zijn tegen reizigers opsporings- en reddingsmissies uitvoeren communiceren in het engels op competent gebruiksniveau luchtvaartmeteorologie communiceren met klanten procedures opstarten om aan vluchteisen van helikopters te voldoen procedures vóór de vlucht voor ifr-vluchten mondelinge instructies volgen reageren op veranderende navigatieomstandigheden zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens navigatieberekeningen maken mechanische problemen in vliegtuigen aanpakken vliegmanoeuvres uitvoeren omgaan met moeilijke werkomstandigheden in een luchtvaartteam werken vliegtuigonderhoud organiseren klachten van klanten afhandelen transportroutes opstellen toezicht houden op bemanning surveillanceradars antwoord geven op vragen van klanten omgaan met stressvolle situaties risicoanalyses uitvoeren routinecontroles van vluchtoperaties uitvoeren militaire code transportbeheerconcepten toepassen preventieve simulaties maken doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen zorgen voor de openbare orde en veiligheid veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren gevaren voor de veiligheid vaststellen methoden voor goederenvervoer relaties met klanten onderhouden onafhankelijke operationele besluiten nemen vliegplannen uitvoeren vliegplan maken tegengewicht in vervoersmiddelen behouden meteorologische informatie gebruiken luchtmachtoperaties militaire luchtvaartregelgevingen toepassen instructies aan medewerkers geven aanpassen aan veranderende situaties schriftelijke verslagen inzake werk analyseren checklists volgen beschikken over computervaardigheden stressbestendig zijn veiligheidsprocedures van luchthavens volgen ondernemingsbeleid toepassen procedures opstarten om aan de eisen te voldoen om vliegtuigen van meer dan 5 700 kg te besturen geostationaire satellieten zorgen voor efficiënte communicatie met luchtverkeersdiensten vliegtuigen uitvoerig controleren luchtmachtprocedures toepassen luchthavennormen en -voorschriften toepassen werkgerelateerde verslagen schrijven militaire luchtvaart zorgen voor vlotte operaties aan boord ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen planning voor luchthavens visuele geletterdheid bezitten ervoor zorgen dat vliegtuigen aan de regelgeving voldoen betrouwbaar handelen

Source: Sisyphus ODB