Beroep Plastisch chirurg

Een plastisch chirurg herstelt misvormde lichaamsdelen door een ziekte, ongeval of aangeboren afwijking of lichaamsdelen die een patiënt als storend ervaart. Hij past het lichaam aan aan de wensen van de patiënt middels operaties. Hij is de leidinggevende van assistent-specialisten plastische chirurgie, en verzorgt lessen voor studenten. Een plastisch chirurg overlegt regelmatig met andere specialisten zoals operatiepersoneel en huisartsen. Hij houdt spreekuren waarin hij de klachten van de patiënt onderzoekt. De plastisch chirurg stelt een diagnose en bespreekt de behandeling met de patiënt. Hij stelt ook behandelplan op. De nazorg voor patiënt is ook de verantwoordelijkheid van de plastisch chirurg. Hij houdt daarnaast de patiëntadministratie bij.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken plastisch chirurg

 • Herstellen van misvormde of voor de patiënt storende lichaamsdelen middels operaties.
 • Aanpassen van de lichaamsdelen naar wens van de patiënt.
 • Houden van spreekuren om de klachten van de patiënt te bespreken de onderzoeken.
 • Opstellen van een behandelplan.
 • Leiding geven aan de assistent-specialisten plastisch chirurgen.
 • Verzorgen van lessen voor studenten.
 • Overleggen met andere specialisten.

Gerelateerde beroepen medisch specialist

 • Anesthesist
 • Bedrijfsarts, keuringsarts
 • Cardioloog
 • Chirurg
 • Gastro-enteroloog
 • Gynaecoloog
 • Huidspecialist
 • Huisarts
 • Hygiënist, gezondheidsofficier
 • Klinisch geneticus
 • Manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg
 • Manager/directeur ziekenhuis
 • Medisch specialist, anders
 • Optisch specialist
 • Patholoog
 • Psychiater
 • Radioloog
 • Tandarts, tandarts-chirurg
 • Uroloog

Source: Sisyphus ODB