Beroep pluimveesekser

Pluimveeseksers zijn specialisten op pluimveebedrijven die het geslacht van de dieren bepalen om de mannelijke dieren van de vrouwelijke dieren te scheiden. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

 • Veeselectiebeginselen

  Selectiecriteria voor vee en bepaling van veeklassen.  

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

Vaardigheden

 • Dierenhygiëne beheren

  Passende hygiënemaatregelen plannen en gebruiken om de overdracht van ziekten te voorkomen en een goede algemene hygiëne te garanderen. De hygiënische procedures en voorschriften bij het werken met dieren in stand houden en volgen, de controles en protocollen op het gebied van de hygiëne van de locatie aan anderen meedelen. De veilige verwijdering van afvalstoffen overeenkomstig de bestemming en de plaatselijke regelgeving beheren.

 • Geslacht van dieren bepalen

  Het geslacht van een dier bepalen.

 • Veilig omgaan met dieren

  Een veilige en humane interactie met het dier waarborgen, waarbij factoren worden vermeden die hun gedrag negatief zullen beïnvloeden. Dit omvat het gebruik van vormen van humane opleiding en het gebruik ervan voor eigenaren/houders, om ervoor te zorgen dat deze op passende wijze worden gebruikt en dat het welzijn van het dier wordt beschermd.

 • Pluimvee vangen

  Vangen van het pluimvee voor onderzoek, behandeling of verplaatsing.

 • Vee selecteren

  Merken, sorteren en scheiden van dieren op doel en bestemming, rekening houdend met de conditie van het dier en de toepasselijke wetgeving

Optionele kennis en vaardigheden

diersoorten vee voeren vee controleren kwaliteitseisen voor de productie van veevoeder soorten vee veeziekten controleren diervoeding gezondheid en welzijn van vee beheren voortplanting van vee veeteeltsystemen voeden van vee

Source: Sisyphus ODB