Beroep podiumtechnicus

Podiumtechnici controleren verschillende aspecten van een performance op basis van het artistieke of creatieve concept, in interactie met de performers. Zij doen de voorbereiding en de uitvoering van de opstelling, programmeren de apparatuur en bedienen verschillende systemen. De podiumtechnici zorgen voor verlichting, geluid, video, sets en/of vliegsystemen. Hun werk is gebaseerd op plannen, instructies en berekeningen. Zij kunnen werken op kleine plaatsen, in bioscopen en voor andere kleine artistieke producties.

Podiumtechnicus: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Decorelementen hanteren tijdens repetities

  Uitrusting en decormateriaal tijdens de repetitie of op het podium hanteren en monteren.

 • Voorzien in energiedistributie

  Voorzien van energiedistributie voor licht-, podium-, geluid-, video- en opnamedoeleinden.

 • Spanten monteren

  Voor het bouwen van podia gebruik maken van spanten, metalen structuren die hun sterkte ontlenen aan hun constructie met driehoekige vormen.

 • Decorelementen vervangen tijdens een voorstelling

  Changeren van decorelementen tijdens de uitvoering en de relevante documentatie tijdens de uitvoering volgen.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Brandpreventie uitvoeren bij optredens

  Stappen nemen om brand bij optredens te voorkomen. Zorg er indien nodig voor dat de ruimten voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften door installatie van sprinklers en blustoestellen. Zorg ervoor dat het personeel op de hoogte is van brandpreventiemaatregelen.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Elektronische apparatuur afbouwen

  Verschillende soorten elektronische apparatuur na gebruik veilig verwijderen en opbergen.

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

 • Energiebehoeften beoordelen

  De stroomvoorziening voor verschillende gebieden voorbereiden en deze beheren.

 • Lichtstanden programmeren

  De status van de verlichting plannen en uitproberen.

 • Controlesignalen verdelen

  De controlesignalen verdelen tussen lichtborden, dimmers en andere verlichtingsapparatuur. De controlesystemen kunnen hetzij DMX, hetzij op basis van een netwerk werken.

 • Informatie van grondplannen op podium aanduiden

  Interpreteren van de ontwerpen en andere decortekeningen om de informatie van de plattegronden op het podium te markeren.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Lichttafels opzetten

  Het installeren, verbinden en uitproberen van een lichtbord in een live performance omgeving.

 • Projector bijstellen

  De bediening van het projectiemateriaal afstellen om een duidelijk en goed gepositioneerd beeld te verkrijgen.

 • Belichtingsplan opstellen

  Technische tekeningen en documentatie maken binnen de verlichtingsafdeling.

 • Podiumindelingen tekenen

  Manueel tekenen of schetsen van podiumindelingen.

 • Projectie bedienen

  Projectiemateriaal veilig en doeltreffend bedienen om beelden op een achtergrond te projecteren in een artistieke of culturele context.

 • Dimmers bedienen

  Dimmerapparatuur (met stekker en contactdoos) opzetten, verbinden en bedienen in een omgeving waar live optredens plaatsvinden.

 • Geluidsmengtafel bedienen

  Gebruik maken van een audiosysteem tijdens repetities of tijdens live-uitvoeringen.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Geluidssysteem technisch ontwerpen

  Het opzetten, testen en bedienen van een complex audiosysteem dat gebaseerd is op een gegeven geluidsconcept. Dit kan zowel een permanente als een tijdelijke installatie zijn.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Belichting installeren

  Het opzetten, verbinden en testen van verlichtingsapparatuur voor een live optreden.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Belichtingsapparatuur afstellen

  Afstellen van reeds geïnstalleerde conventionele belichtingsapparatuur, gebaseerd op aanwijzingen en informatie van iemand op de vloer.

 • Technische problemen bij decorelementen voorkomen

  Anticiperen op mogelijke technische problemen bij decorelementen.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Repetitiedecors demonteren

  Alle voorbereide decorelementen uit elkaar halen na de repetitie.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Decorelementen op het podium monteren

  Decorelementen, dans- en podiumvloeren en toneeldoeken, opbouwen op basis van schriftelijke documenten.

 • Geluidsapparatuur op het podium installeren

  Opstellen, hangen, aansluiten, testen en afstemmen van de audioapparatuur op het podium.

 • Visuele kwaliteit van het decor verzekeren

  Inspecteren en aanpassen van het decor en de aankleding en ervoor zorgen dat de visuele kwaliteit optimaal is, rekening houdend met beperkingen in tijd, budget en mankracht.

 • Voorstelling verlichten

  Een show verlichten op basis van concrete productiebehoeften.

 • Controlesystemen voor verplaatsingen op het podium bedienen

  Bedieningssystemen voor verplaatsingen op het podium, zoals vliegmechanismen, bedienen. Handmatige of elektrische systemen gebruiken.

 • Kettingtakels ophangen

  Kettingtakels in bouwwerken instaleren.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Repetitiedecor monteren

  Alle voorbereide scenografische elementen opbouwen ter voorbereiding van de repetitie.

 • Materiaal installeren

  Ervoor zorgen dat u de uitrusting volgens deadlines en tijdschema's opzet.

 • Technische problemen bij belichtingsapparatuur voorkomen

  Inspelen op eventuele technische problemen met belichtingsapparatuur.

 • Elektronische uitrusting verpakken

  Veilig verpakken van gevoelige elektronische apparatuur voor opslag en vervoer.

Optionele kennis en vaardigheden

artistieke producties beschrijven artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen elektrische apparatuur onderhouden eerste hulp uitvoeren bij brand dimapparatuur onderhouden voorraad verbruiksgoederen beheren voorraad van technische middelen beheren overleggen met betrokkenen over de implementatie van een productie veilig met namaakwapens werken artistiek plan aanpassen aan locatie veilig met pyrotechnische materialen werken in de omgeving van een voorstelling zichzelf promoten volgspots opzetten verlichtingsapparatuur onderhouden artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen eigen werkwijze documenteren geluidsapparatuur onderhouden klant raad geven over technische mogelijkheden technische soundchecks uitvoeren risicoanalyses voor podiumproducties opstellen technische problemen bij podiummateriaal voorkomen systeemindeling voor een productie onderhouden persoonlijke administratie bijhouden opgenomen geluid bewerken een professioneel netwerk ontwikkelen podiumindelingen digitaal uittekenen geluidssystemen live bedienen volgspots bedienen bedieningspanelen voor belichting bedienen veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen tekenen voor een geïnstalleerd systeem

Source: Sisyphus ODB