Beroep politieagent

Politieagenten gebruiken opsporingsmethoden om criminaliteit te voorkomen, criminelen te vervolgen en aan te houden en het publiek te beschermen tegen gewelddadige en criminele activiteiten. Zij voeren bewakings- en patrouilleringsactiviteiten uit om misdrijven te voorkomen en daders aan te houden. Ze bieden hulp aan slachtoffers en het grote publiek en vervullen administratieve taken.

Politieagent: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen politie

 • Agent haven-, water-, spoorweg-, milieu- en bedrijfspolitie
 • Agent van de verkeerspolitie
 • Inspecteur van politie
 • Opsporingsambtenaar
 • Politie agent teamleider
 • Rechercheur
 • Reddingsduiker
 • Teamleider agenten van politie
 • Wijkagent

Kennis

 • Eerste hulp

  De procedures van pre-hospitale zorg voor medische noodgevallen, zoals eerste hulp, reanimatietechnieken, juridische en ethische kwesties, patiëntbeoordeling, trauma-noodgevallen.

 • Ordehandhaving

  De diverse organisaties die betrokken zijn bij de rechtshandhaving, alsook de wet- en regelgeving voor rechtshandhaving.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

 • Wettelijk gebruik van geweld

  De geweldsinstructie is een juridisch kader dat door leger en politie bij hun optreden wordt gehanteerd als leidraad voor het gebruik van geweld. Bij het gebruik van geweld moet er een evenwicht zijn tussen de behoefte aan veiligheid enerzijds en ethische normen voor de rechten en het welzijn van indringers of verdachten anderzijds.

Vaardigheden

 • Omgaan met bewijsmateriaal

  Omgaan met bewijsmateriaal voor een zaak volgens de voorschriften, om de staat van het betreffende bewijsmateriaal niet aan te tasten en de oorspronkelijke staat en de bruikbaarheid ervan voor de zaak te waarborgen.

 • Publiek instrueren

  Het publiek instructies geven in situaties waarin het zich niet in overeenstemming met de wet- en regelgeving gedraagt, of om het publiek te leiden in abnormale situaties.

 • Reageren op noodsituaties

  Reageren op medische of traumasituaties en zorg dragen voor de patiënt op een manier die in overeenstemming is met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, de juridische en ethische aspecten van de situatie beoordelen en zorgen voor de juiste verzorging voorafgaand aan opname in het ziekenhuis.

 • Zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens

  Gebruik maken van verschillende soorten vuurwapens en andere soorten wapens en de bijbehorende munitie, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

 • Beginselen van zelfverdediging nakomen

  De beginselen eerbiedigen volgens welke een persoon slechts zo veel geweld mag gebruiken als nodig is om een aanval af te wenden. Het gebruik van dodelijk geweld is beperkt tot situaties waarin aanvallers zelf dodelijk geweld gebruiken.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Overtreders aanhouden

  Overtreders en indringers in een bepaald gebied tegenhouden.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • In gebieden patrouilleren

  Patrouilleren in een bepaald gebied, uitkijken voor en reageren op verdachte en gevaarlijke situaties en communiceren met hulporganisaties.

 • Zorgen voor de toepassing van wetten

  Ervoor zorgen dat de wetten worden nageleefd en wanneer zij worden geschonden, dat de juiste maatregelen worden genomen om de naleving van de wet en de rechtshandhaving te waarborgen.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

Optionele kennis en vaardigheden

vereisten voor duikoperaties patronen in wegverkeer analyseren omgaan met grote incidenten mensenmassa’s beheersen mensen onderrichten over verkeersveiligheid waakzaam zijn situatieschetsen schrijven paarden berijden diefstalpreventie beheren personen in bedwang houden persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken gegeven instructies volgen kennis van menselijk gedrag gebruiken officiële documenten controleren zorgen voor de openbare orde en veiligheid vragen beantwoorden plaats delict onderzoeken drugsonderzoeken voeren onderzoek onder water uitvoeren paarden verzorgen juridisch bewijs analyseren vervalsingszaken onderzoeken spoorwegrecht duikuitrusting onderhouden dieren opleiden voor professionele doeleinden spoorwegoperaties beoordelen boetes opleggen fysieke eigenschappen van spoorwegen illegale stoffen verkeer regelen orde handhaven op de plaats van ongevallen duikapparatuur controleren beginselen van veilig paardrijden bewijsmateriaal verstrekken fouilleringen uitvoeren tests op drugsmisbruik uitvoeren ooggetuigenverslagen aanhoren anticiperen op te verwachten problemen op de weg conflicten hanteren verkeersongevallen onderzoeken onderzoeksmethoden

Source: Sisyphus ODB