Beroep postbode

Postbodes bezorgen poststukken en pakjes in woningen en bedrijven. Zij verzorgen de postbezorging en verzamelen handtekeningen van de ontvangers. Zij verrichten andere taken in verband met postdiensten van postkantoren of aanverwante organisaties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen post

 • Baliemedewerker postkantoor
 • Bediener postmachine
 • Postbezorger, postverspreider
 • Postsorteerder en -distributeur (intern in een bedrijf)

Kennis

 • Geografische gebieden

  Detailkennis van het geografische gebied; kennis van waar verschillende organisaties activiteiten uitoefenen.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

 • Gegevensbescherming

  De beginselen, ethische kwesties, voorschriften en protocollen inzake gegevensbescherming.

Vaardigheden

 • Milieubeschermingsmaatregelen implementeren

  Milieucriteria handhaven om milieuschade te voorkomen. Streven naar een efficiënt gebruik van hulpbronnen om verspilling te voorkomen en de kosten te verlagen. Collega's motiveren om relevante stappen te ondernemen om op een milieuvriendelijke manier te opereren.

 • Manieren om de reistijd te verminderen analyseren

  Analyseren van toekomstige verbeteringen in reisefficiëntie door vermindering van de reistijd door het aanpassen van routes en het schetsen van alternatieven.

 • Geografische informatiesystemen gebruiken

  Werken met computersystemen zoals geografische informatiesystemen (GIS).

 • Zorgen dat post ongeschonden is

  De integriteit van brieven en pakjes waarborgen om schade te vermijden. Ervoor zorgen dat de pakjes aan de klanten worden geleverd in dezelfde staat waarin zij werden opgehaald.

 • Gegeven instructies volgen

  Instructies volgen om doelen te bereiken en deadlines te halen.

 • Onderscheid maken tussen verschillende soorten pakketten

  Verschillende soorten te leveren poststukken en pakketten identificeren en onderscheiden. Rekening houden met hun verschillen om te voorzien in de nodige hulpmiddelen die nodig zijn voor de levering.

 • Dagelijkse prioriteiten stellen

  Dagelijkse prioriteiten stellen voor het personeel; effectief omgaan met multi-task werkbelasting.

 • Betrouwbaar handelen

  Handelen op een manier die vertrouwen inboezemt.

 • Postinformatiesystemen bedienen

  Bedienen van postinformatiesystemen om de verwerking en behandeling van de post te registreren. Fouten registreren en vaststellen welke pakketten niet zijn afgeleverd. Ervoor zorgen dat post en kleine pakketten traceerbaar zijn tot ze bij de ontvangers worden afgeleverd.

 • Verkeerssignalen interpreteren

  Aandachtig zijn voor lichten op de weg, wegomstandigheden, het verkeer in de buurt en voorgeschreven snelheidsbeperkingen om de veiligheid te waarborgen. Verkeerslichten interpreteren en dienovereenkomstig handelen.

 • Postbezorging organiseren

  Organiseren van de bezorging van de post en kleine pakketten op een efficiënte, vertrouwelijke en veilige manier.

 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren

  De waardigheid en de persoonlijke levenssfeer van de cliënt respecteren en in stand houden, zijn of haar vertrouwelijke informatie beschermen en het beleid inzake vertrouwelijkheid duidelijk uitleggen aan de cliënt en andere betrokken partijen.

 • Post afhandelen

  Het afhandelen van post waarbij rekening wordt gehouden met kwesties op het gebied van gegevensbescherming, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en specificaties van verschillende soorten post.

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren met klanten voertuigen met twee wielen besturen antwoord geven op vragen van klanten contact opnemen met klanten beleid voor informatiebeveiliging toepassen gevoelige klantinformatie beveiligen rijden in stedelijke gebieden

Source: Sisyphus ODB