Beroep Postsorteerder en -distributeur (intern in een bedrijf)

Postsorteerder en -distributeur (intern in een bedrijf)
Credits: Shutterstock.com

Een postsorteerder of postdistributeur bereidt inkomende en uitgaande post voor ten behoeve van de distributie.

Postsorteerder en -distributeur (intern in een bedrijf): Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken postsorteerder en -distributeur (intern in een bedrijf)

 • Verzamelt uitgaande post, controleert dat stukken in goede staat zijn voor verwerking en bepaalt op welke wijze de post moet worden verzonden.
 • Controleert stukken om zeker te zijn dat de juiste documentatie is toegevoegd en dat de adressen correct en leesbaar zijn, en bedient indien nodig apparatuur voor adressering van de stukken.
 • Controleert of de stukken voldoende zijn gefrankeerd en, indien nodig, frankeert handmatig of met behulp van frankeermachines.
 • Sorteert uitgaande stukken volgens routeplannen, bundelt, labelt en stuurt gesorteerde post naar aangeduide locaties afhankelijk van bestemming en volgens vastgestelde procedures en deadlines.
 • Neemt contact op met postbestel- of koerierdiensten om de bestelling van brieven en pakketten te organiseren.
 • Geeft ontvangstbewijzen uit voor het ophalen en leveren van aangetekende stukken, poststukken onder rembours en andere stukken.
 • Ontvangt, opent, controleert en labelt pakketten van inkomende post van grote postbedrijven, koeriers en onderaannemers.
 • Sorteert, stuurt en verdeelt inkomende post in de juiste postvakken etc., gebruikt indien nodig sorteermachines zoals electronische postsortering en scanapparatuur.
 • Controleert verkeerd geadresseerde, verkeerd gesorteerde, niet bestelde en doorgestuurde post, raadpleegt adressenbestanden voor het vinden van de juiste adressen, en verwerkt post voor antwoordnummers en onvoldoende gefrankeerde post.
 • Controleert de stukken op beschadiging en rapporteert dit, indien vastgesteld, aan de leidinggevende.
 • Maakt en onderhoudt archieven en documentatie van ontvangen of verzonden materialen.

Gerelateerde beroepen post

 • Baliemedewerker postkantoor
 • Bediener postmachine
 • Postbezorger, postverspreider
 • Postbode

Source: Sisyphus ODB