Beroep Postsorteerder en -distributeur (intern in een bedrijf)

Postsorteerder en -distributeur (intern in een bedrijf)
Credits: Shutterstock.com

Een postsorteerder of postdistributeur bereidt inkomende en uitgaande post voor ten behoeve van de distributie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken postsorteerder en -distributeur (intern in een bedrijf)

 • Verzamelt uitgaande post, controleert dat stukken in goede staat zijn voor verwerking en bepaalt op welke wijze de post moet worden verzonden.
 • Controleert stukken om zeker te zijn dat de juiste documentatie is toegevoegd en dat de adressen correct en leesbaar zijn, en bedient indien nodig apparatuur voor adressering van de stukken.
 • Controleert of de stukken voldoende zijn gefrankeerd en, indien nodig, frankeert handmatig of met behulp van frankeermachines.
 • Sorteert uitgaande stukken volgens routeplannen, bundelt, labelt en stuurt gesorteerde post naar aangeduide locaties afhankelijk van bestemming en volgens vastgestelde procedures en deadlines.
 • Neemt contact op met postbestel- of koerierdiensten om de bestelling van brieven en pakketten te organiseren.
 • Geeft ontvangstbewijzen uit voor het ophalen en leveren van aangetekende stukken, poststukken onder rembours en andere stukken.
 • Ontvangt, opent, controleert en labelt pakketten van inkomende post van grote postbedrijven, koeriers en onderaannemers.
 • Sorteert, stuurt en verdeelt inkomende post in de juiste postvakken etc., gebruikt indien nodig sorteermachines zoals electronische postsortering en scanapparatuur.
 • Controleert verkeerd geadresseerde, verkeerd gesorteerde, niet bestelde en doorgestuurde post, raadpleegt adressenbestanden voor het vinden van de juiste adressen, en verwerkt post voor antwoordnummers en onvoldoende gefrankeerde post.
 • Controleert de stukken op beschadiging en rapporteert dit, indien vastgesteld, aan de leidinggevende.
 • Maakt en onderhoudt archieven en documentatie van ontvangen of verzonden materialen.

Gerelateerde beroepen post

 • Baliemedewerker postkantoor
 • Bediener postmachine
 • Postbezorger, postverspreider
 • Postbode

Source: Sisyphus ODB