Beroep praktijkmanager

Praktijkmanagers beheren de dagelijkse werking van een medische praktijk. Zij houden toezicht op het personeel en op de zakelijke kant van de praktijk.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Leiding geven aan medisch personeel

  De taken en verantwoordelijkheden in de gezondheidszorg.

 • Vennootschapsrecht

  Het rechtsgebied dat zich richt op de zakelijke en handelsactiviteiten van ondernemingen en particulieren en hun juridische interactie. Dit heeft betrekking op tal van rechtsdisciplines, met inbegrip van het belasting- en arbeidsrecht.

 • Principes voor bedrijfsbeheer

  Beginselen van bedrijfsbeheermethoden, zoals de planning van de strategie, efficiƫnte productiemethoden, de coƶrdinatie van mensen en middelen.

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiƫle wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiƫle middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

 • Kostenbeheer

  Het proces van planning, toezicht en aanpassing van de uitgaven en inkomsten van een bedrijf om kostenefficiƫntie en -capaciteit te bewerkstelligen.

Vaardigheden

 • Bedrijfsdoelstellingen analyseren

  Gegevens bestuderen overeenkomstig de bedrijfsstrategieƫn en -doelstellingen en zowel de strategische plannen voor de korte als de lange termijn maken.

 • StrategieĆ«n om inkomsten te genereren ontwikkelen

  Methoden uitwerken waarmee een bedrijf een product of dienst op de markt brengt en verkoopt om inkomsten te genereren.

 • Financieringsmiddelen beheren

  Budgetten en financiƫle middelen monitoren en controleren voor een bekwaam beheer ten aanzien van bedrijfsmanagement.

 • Financieel plan opstellen

  Een financieel plan ontwikkelen overeenkomstig de financiƫle en cliƫntenregelgeving, met inbegrip van het profiel van de belegger, het financieel advies en de onderhandelings- en transactieplannen.

 • Inspanningen coƶrdineren voor bedrijfsontwikkeling

  Synchronisatie van inspanningen, plannen, strategieƫn en acties die worden uitgevoerd op de afdelingen van ondernemingen met het oog op de groei van het bedrijf en de omzet. Bedrijfsontwikkeling bewaren als het eindresultaat van alle inspanningen van het bedrijf.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiƫle impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geĆÆnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Feedback van werknemers verzamelen

  Op een open en positieve manier communiceren om de mate van tevredenheid van de werknemers en hun kijk op de werkomgeving te beoordelen om problemen op te sporen en oplossingen te bedenken.

 • Omgaan met klachten van werknemers

  Beheren van en reageren op klachten van werknemers, op een correcte en beleefde manier, door een oplossing te bieden waar mogelijk of door deze door te verwijzen naar een bevoegd persoon wanneer dat nodig is.

 • Strategische bedrijfsbeslissingen nemen

  Analyseren van bedrijfsinformatie en raadpleging van bestuurders met het oog op de besluitvorming in een gevarieerde reeks van aspecten die van invloed zijn op de vooruitzichten, de productiviteit en de duurzame werking van een bedrijf. Afwegen van de opties en alternatieven voor een uitdaging en goede rationele beslissingen te nemen op basis van analyse en ervaring.

 • Nieuw personeel in dienst nemen

  Nieuw personeel in dienst nemen bij een bedrijf of organisatie via een voorbereide reeks procedures. Personele beslissingen nemen en rechtstreeks medewerkers selecteren.

 • Verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van een bedrijf

  De verantwoordelijkheid nemen die gepaard gaat met het runnen van een bedrijf, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het belang van zijn eigenaars, maatschappelijke verwachtingen en het welzijn van de werknemers.

 • Bedrijfsprocessen analyseren

  De bijdrage van de werkprocessen aan de bedrijfsdoelstellingen bestuderen en toezicht houden op hun efficiƫntie en productiviteit.

 • Werknemers beoordelen

  De individuele prestaties van werknemers analyseren gedurende een bepaalde periode en uw conclusies meedelen aan de werknemer in kwestie of aan een hoger management.

 • OndernemingsstrategieĆ«n ontwikkelen

  Strategieƫn voor bedrijven en organisaties plannen en ontwikkelen gericht op het bereiken van verschillende doeleinden, zoals het creƫren van nieuwe markten, het opknappen van de apparatuur en machines van een bedrijf, het implementeren van prijsstrategieƫn, enz.

Optionele kennis en vaardigheden

werknemers ontslaan rekeningen beheren beheer van gezondheidsgegevens medische toeleveringsketens beheren grond- en hulpstoffen beheren medewerkers begeleiden bewaring van patiƫntengegevens vragen van patiƫnten beantwoorden kantoorfaciliteitensystemen beheren relaties met klanten onderhouden budgetten beheren boekhouding financiƫle prognoses gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren leiding geven aan een multidisciplinair team dat bij de zorg voor patiƫnten betrokken is werknemers motiveren

Source: Sisyphus ODB