Beroep privéchauffeur

Privéchauffeurs vervoeren hun werkgevers veilig en op tijd naar een bepaalde bestemming. Zij gebruiken navigatiesystemen om de bestemming zo snel mogelijk te bereiken, geven advies over weers- en verkeersomstandigheden en voldoen aan de wettelijke voorschriften voor het besturen van een voertuig.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geografische gebieden

  Detailkennis van het geografische gebied; kennis van waar verschillende organisaties activiteiten uitoefenen.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

 • Regelgeving inzake passagiersvervoer

  Kennis van conventies en regelingen voor het vervoer van passagiers.

 • Mechanische componenten van voertuigen

  Beschikken over kennis van de mechanische onderdelen die in voertuigen worden gebruikt en opsporen en verhelpen van mogelijke storingen.

 • Effectieve perceptie van de vervoersomgeving

  Kennis van de topografie van het vervoer, met inbegrip van wegen, verkeershotspots en alternatieve routes om een bestemming te bereiken. Kennis gebruiken om het voertuig op de meest tijd- en brandstofefficiënte wijze naar zijn bestemming te vervoeren en de veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

Vaardigheden

 • Kaarten lezen

  Kaarten doeltreffend lezen.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Defensief rijden

  Defensief rijden om de verkeersveiligheid te maximaliseren en tijd, geld en levens te besparen; anticiperen op de acties van andere weggebruikers.

 • Zorgen voor de operabiliteit van voertuigen

  Het voertuig schoon en in goede staat houden. Zorgen voor regelmatig onderhoud van het voertuig en zorgen voor geldige officiële documenten zoals licenties en vergunningen wanneer gewenst.

 • Verkeerssignalen interpreteren

  Aandachtig zijn voor lichten op de weg, wegomstandigheden, het verkeer in de buurt en voorgeschreven snelheidsbeperkingen om de veiligheid te waarborgen. Verkeerslichten interpreteren en dienovereenkomstig handelen.

 • Zorg dragen voor eigendommen van reizigers

  Zorg dragen voor de eigendommen van reizigers; verleen bijstand aan ouderen of reizigers met fysieke problemen door het vervoeren van hun bagage.

 • Lange tijd kunnen zitten

  Het geduld hebben om lange tijd te kunnen zitten; een passende ergonomische zithouding behouden.

 • Prestaties van voertuigen controleren

  Inzicht hebben in en anticiperen op de prestaties en het gedrag van een voertuig. Concepten begrijpen zoals laterale stabiliteit, versnelling en remafstand.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • In ploegen werken

  Werken in wisseldiensten, waarbij het doel is een dienst of een productielijn 24 uur en elke dag van de week te laten lopen.

 • GPS-systemen gebruiken

  GPS-systemen gebruiken.

 • Particuliere vervoersdiensten aanbieden

  Particuliere vervoersdiensten aanbieden die voldoen aan alle toepasselijke vereisten. Ervoor zorgen dat bij de uitvoering van deze werkzaamheden rekening wordt gehouden met de doelstelling om cliënten de best mogelijke dienst te bieden.

 • Rijden in stedelijke gebieden

  Voertuigen besturen in stedelijke gebieden. De verkeerstekens in een stad, het verkeersreglement en de gangbare mobiliteitsovereenkomsten in een stedelijk gebied interpreteren en begrijpen.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Voorkomen van voertuigen onderhouden

  Het voorkomen van het voertuig bijhouden door het te wassen, schoon te maken en kleine aanpassingen en reparaties uit te voeren.

 • Normen voor persoonlijke hygiëne handhaven

  De onberispelijke normen voor persoonlijke hygiëne in stand houden en zorgen voor een net voorkomen.

 • Passagiers helpen

  Hulp bieden aan mensen die in en uit hun auto of een ander transportvoertuig komen, door het openen van deuren, het verstrekken van fysieke ondersteuning of het dragen van hun bezittingen.

 • Voertuigen besturen

  In staat zijn om voertuigen te besturen; beschikken over het juiste type rijbewijs voor het gebruikte type motorvoertuig.

 • Focussen op reizigers

  Veilig en tijdig vervoeren van reizigers naar hun bestemming. Een gepaste klantendienst aanbieden; de reizigers informeren in geval van onverwachte situaties of andere incidenten.

 • Voertuigen parkeren

  Gemotoriseerde voertuigen parkeren zonder de integriteit van voertuigen en de veiligheid van mensen in gevaar te brengen.

Optionele kennis en vaardigheden

voertuigonderhoud uitvoeren reserveren stressbestendig zijn reizigers met een handicap helpen diensten op een flexibele manier uitvoeren gedurende lange tijd geconcentreerd blijven manieren om de reistijd te verminderen analyseren vervoersmethoden radioapparatuur gebruiken pakketten en zendingen verwerken rijden met automaat binnenkant van voertuigen schoonmaken eerste hulp bieden alert blijven lokale geografie voertuigen wassen professionele houding tegenover klanten demonstreren

Source: Sisyphus ODB