Beroep Proces-operator afvalverwerking

Een proces-operator afvalverwerking beheerst en controleert de afvalverwerkingsprocessen en -systemen binnen een afvalverwerkingsbedrijf. Hij of zij bewaakt de voortgang van de processen en signaleert afwijkingen en knelpunten. Een proces-operator afvalverwerking grijpt in bij problemen door bijvoorbeeld het proces stil te leggen of om te leiden. Klein onderhoud wordt door de proces-operator afvalverwerking uitgevoerd volgens vastgestelde richtlijnen en procedures en hij of zij schakelt onderhoudsdiensten in wanneer nodig. Door het inzicht dat de proces-operator afvalverwerking heeft in de afvalverwerkingsprocessen draagt hij of zij tevens verbetervoorstellen aan om het proces te optimaliseren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken proces-operator afvalverwerking

  • Monitoren, bedienen en controleren van processen en systemen binnen de afvalverwerking.
  • Bewaken van de voortgang van de afvalverwerkingsprocessen.
  • Signaleren en verhelpen van afwijkingen en knelpunten.
  • Het stilleggen of omleiden van het proces bij problemen.
  • Het uitvoeren van (klein) onderhoud en/of het inschakelen van onderhoudsdiensten.
  • Het opstellen en bijhouden van documenten en rapporten.
  • Het adviseren over en aanbrengen van verbeteringen in de routing van het proces.

Gerelateerde beroepen recycling

  • Afvalopkoper, schroothandelaar
  • Afvalsorteerder
  • Manager/directeur afval-, recyclingbedrijf

Source: Sisyphus ODB