Beroep Proces-operator afvalverwerking

Een proces-operator afvalverwerking beheerst en controleert de afvalverwerkingsprocessen en -systemen binnen een afvalverwerkingsbedrijf. Hij of zij bewaakt de voortgang van de processen en signaleert afwijkingen en knelpunten. Een proces-operator afvalverwerking grijpt in bij problemen door bijvoorbeeld het proces stil te leggen of om te leiden. Klein onderhoud wordt door de proces-operator afvalverwerking uitgevoerd volgens vastgestelde richtlijnen en procedures en hij of zij schakelt onderhoudsdiensten in wanneer nodig. Door het inzicht dat de proces-operator afvalverwerking heeft in de afvalverwerkingsprocessen draagt hij of zij tevens verbetervoorstellen aan om het proces te optimaliseren.

Proces-operator afvalverwerking: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken proces-operator afvalverwerking

  • Monitoren, bedienen en controleren van processen en systemen binnen de afvalverwerking.
  • Bewaken van de voortgang van de afvalverwerkingsprocessen.
  • Signaleren en verhelpen van afwijkingen en knelpunten.
  • Het stilleggen of omleiden van het proces bij problemen.
  • Het uitvoeren van (klein) onderhoud en/of het inschakelen van onderhoudsdiensten.
  • Het opstellen en bijhouden van documenten en rapporten.
  • Het adviseren over en aanbrengen van verbeteringen in de routing van het proces.

Gerelateerde beroepen recycling

  • Afvalopkoper, schroothandelaar
  • Afvalsorteerder
  • Manager/directeur afval-, recyclingbedrijf

Source: Sisyphus ODB