Beroep procescontroleur textiel

Procescontroleurs textiel voeren textielprocesoperaties uit, vervullen technische functies in verschillende aspecten van het ontwerp, de productie en de kwaliteitscontrole van textielproducten en houden zich bezig met kostenbeheersing voor processen. Zij maken gebruik van 'computer aided manufacturing' (CAM, of computerondersteunde productie) en 'computer integrated manufacturing' (CIM, of computergeïntegreerde productie) om ervoor te zorgen dat het hele productieproces volgens de specificaties verloopt. Zij vergelijken en wisselen individuele processen uit met andere afdelingen (bv. calculatieafdeling) en ondernemen passende acties. Zij analyseren de structuur en eigenschappen van grondstoffen die in textiel worden gebruikt, helpen bij het opstellen van specificaties voor de productie ervan en analyseren en interpreteren testgegevens.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Machinetechnologie voor het spinnen van stapelvezels

  Technologieën, bewerkingen, monitoring en onderhoud van machines bij het spinnen van garen.

 • Textieldruktechnologie

  Toevoeging van kleuren, gedeeltelijk, volgens het ontworpen patroon, op textielmaterialen. Processen voor het aanbrengen van gekleurde patronen op textielmaterialen door middel van drukmachines en -technieken (rotatiezeefdruk, vlakzeefdruk, warmteoverdracht, inkjet enz.).

 • Gezondheid en veiligheid in de textielindustrie

  De eisen, voorschriften en toepassingen van gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de textielindustrie.

 • Eigenschappen van weefsels

  De invloed van de chemische samenstelling en de moleculaire structuur van garen- en vezeleigenschappen en weefselstructuur op de fysische eigenschappen van textielweefsels; de verschillende vezeltypen, hun fysische en chemische eigenschappen en verschillende materiaaleigenschappen; de materialen die in verschillende processen worden gebruikt en het effect op materialen tijdens de verwerking. 

Vaardigheden

 • Fysieke eigenschappen van textiel testen

  De fysieke eigenschappen van textiel beoordelen door testmethodes te gebruiken, gewoonlijk in overeenstemming met een norm; dit omvat vezelidentificatie en probleemoplossing.

 • Machinetechnieken voor de afwerking van textiel gebruiken

  Machinetechnieken voor het afwerken van textiel gebruiken die het aanbrengen van een deklaag of het voorzien van laminering van weefsels mogelijk maken.

 • Textielvezels omzetten in stapelvezels

  Textielvezels in stapelvezels omzetten door te werken aan de ontsluiting van de vezel, het kaarden en de voorbereiding.

 • Kwaliteit van de producten op een textielproductielijn controleren

  In staat zijn om de kenmerken van textielproducten zoals garens, geweven, gebreid, gevlochten, getuft of niet-geweven textiel, afgewerkte doeken, kant-en-klare kleding te controleren en de productkwaliteit te bepalen in verschillende stadia van de textiel- of kledingproductielijn.

 • Eigenschappen van textiel evalueren

  Textiel en de eigenschappen ervan evalueren om producten te vervaardigen die aan de specificaties voldoen.

 • Inslagbreimachines instellen

  Inslagbreimachines voorbereiden. Activiteiten in verband met de voorbereiding van het inslagbreiproces, het breien op basis van specificaties en het schoon en veilig houden van de werkplek.

 • Textielprocessen controleren

  De textielproductie plannen en monitoren met het oog op de beheersing van de kwaliteit, de productiviteit en de leveringstermijn.

 • Werknormen in stand houden

  Het handhaven van arbeidsnormen om nieuwe vaardigheden en werkmethoden te verbeteren en te verwerven.

Optionele kennis en vaardigheden

kunstvezels verwerken ongeweven stapelvezelproducten produceren kettingbreitechnologie gebruiken technologie voor de voorbereiding van kettingbreisels gebruiken gevlochten producten produceren machinetechnologie voor niet-geweven stoffen weefmachinetechnologie gebruiken scheikundige aspecten van textiel breimachinetechnologie onderzoek en ontwikkeling op het gebied van textiel vlechttechniek technologie voor de voorbereiding van inslagbreisels gebruiken geweven stoffen produceren testhandelingen voor textiel uitvoeren stapelvezelgarens produceren gebreid textiel produceren van vezeldeeltjes garen maken getextureerde vezelgarens produceren textielafwerkingstechnologie vliesvezelproducten produceren

Source: Sisyphus ODB