Beroep Procesoperator farmaceutische industrie

Een procesoperator farmaceutische industrie stuurt ingewikkelde productieprocessen aan en bedient (complexe) installaties. Hij controleert en onderhoudt installaties op locatie en signaleert afwijkingen en lost deze op. Hij is verantwoordelijk voor de hygiëne op locatie en zorgt hij ervoor dat er wordt gewerkt volgens de voorschriften. Bij klein onderhoud gaat de procesoperator zelf aan de slag, bij groot onderhoud roept hij de hulp in van de onderhoud- of technische dienst. Hij voert testen uit om te controleren of producten voldoen aan normen en voorschriften, indien nodig handelt hij corrigerend. Hij zorgt er voor dat de te verwerken producten volgens de planning worden opgeleverd. Hij lokaliseert welke oorzaken er zijn in het geval van een productiestoring. Daarnaast bereidt hij speciale operationele transacties voor en voert hij deze uit. Hij is ook verantwoordelijk voor zaken rondom het productieproces. Een procesoperator informeert zijn leidinggevende over relevante zaken.

Procesoperator farmaceutische industrie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken procesoperator farmaceutische industrie

 • Aansturen van ingewikkelde productieprocessen.
 • Bedienen en onderhouden van (complexe) installaties die geneesmiddelen produceren en verpakken.
 • Controleren van installaties en signaleren en indien nodig oplossen van afwijkingen.
 • Uitvoeren van klein onderhoud of inschakelen van onderhoud- of technische dienst bij groot onderhoud.
 • Testen of producten voldoen aan normen en voorschriften, productieproces bijstellen indien nodig.
 • Opleveren van producten volgens planning.
 • Lokaliseren van oorzaken die een productiestoring veroorzaken.
 • Voorbereiden en uitvoeren van speciale operationele transacties, zoals start-ups, grote reparatiestop, turnarounds en shutdowns
 • Organiseren van zaken rondom het productieproces zoals de voorraad en verpakkingen.
 • Informeren van leidinggevende over relevante zaken, bijvoorbeeld een defect in de installatie of een tekort aan voorraad..

Gerelateerde beroepen farmacie

 • Apothekersassistent
 • Farmaceutisch chemicus
 • Farmaceutisch medewerker
 • Farmacoloog
 • Kwaliteitscontroleur farmaceutische producten
 • Laboratoriumtechnicus farmacologie
 • Productie medewerker farmaceutische producten
 • Toxicoloog
 • Ziekenhuis-, fabrieksapotheker

Source: Sisyphus ODB