Beroep Procesoperator olie- of aardgasraffinaderij

Een procesoperator olie- of aardgasraffinaderij beheerst en controleert de processen en -systemen binnen een olie- of aardgasraffinaderij. Hij of zij bewaakt de voortgang van de processen en signaleert afwijkingen en knelpunten. Een procesoperator olie- of aardgasraffinaderij grijpt in bij problemen door bijvoorbeeld het proces stil te leggen of om te leiden. Klein onderhoud wordt door de procesoperator olie- of aardgasraffinaderij uitgevoerd volgens vastgestelde richtlijnen en procedures en hij of zij schakelt onderhoudsdiensten in wanneer nodig. Door het inzicht wat de procesoperator olie- of aardgasraffinaderij heeft in de verwerkingsprocessen draagt hij of zij tevens verbetervoorstellen aan om het proces te optimaliseren.

Procesoperator olie- of aardgasraffinaderij: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken procesoperator olie- of aardgasraffinaderij

 • Monitoren, bedienen en controleren van processen en systemen binnen de olie- of aardgasraffinaderij.
 • Bewaken van de voortgang van de afvalwaterverwerkingsprocessen.
 • Signaleren en verhelpen van afwijkingen en knelpunten.
 • Het stilleggen of omleiden van het proces bij problemen.
 • Het uitvoeren van (klein) onderhoud en/of het inschakelen van onderhoudsdiensten.
 • Het opstellen en bijhouden van documenten en rapporten.
 • Het adviseren over en aanbrengen van verbeteringen in de routing van het proces.

Gerelateerde beroepen olie, gas

 • Bediener boormachine
 • Bediener service-unit olie- of gasbron
 • Beheerder gaslocatie
 • Boorarbeider (geen olie, gas)
 • Boormachinist (geen gas, olie)
 • Boormachinist gas, olie
 • Hulpkracht boot of boortoren
 • Legger-koppelaar hoofdpijpleidingen
 • Machinesmeerder, invetter
 • Meewerkend voorman in de olie- of gassector
 • Olie- of gasboorder
 • Olie- of gasgeoloog
 • Petrochemicus
 • Pijpfitter, pijplasser
 • Pijpleidingwerker, buizenlegger
 • Puttenbouwer
 • Roustabout, booreilandwerker olie of gas

Source: Sisyphus ODB