Beroep Procesoperator olie- of aardgasraffinaderij

Een procesoperator olie- of aardgasraffinaderij beheerst en controleert de processen en -systemen binnen een olie- of aardgasraffinaderij. Hij of zij bewaakt de voortgang van de processen en signaleert afwijkingen en knelpunten. Een procesoperator olie- of aardgasraffinaderij grijpt in bij problemen door bijvoorbeeld het proces stil te leggen of om te leiden. Klein onderhoud wordt door de procesoperator olie- of aardgasraffinaderij uitgevoerd volgens vastgestelde richtlijnen en procedures en hij of zij schakelt onderhoudsdiensten in wanneer nodig. Door het inzicht wat de procesoperator olie- of aardgasraffinaderij heeft in de verwerkingsprocessen draagt hij of zij tevens verbetervoorstellen aan om het proces te optimaliseren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken procesoperator olie- of aardgasraffinaderij

 • Monitoren, bedienen en controleren van processen en systemen binnen de olie- of aardgasraffinaderij.
 • Bewaken van de voortgang van de afvalwaterverwerkingsprocessen.
 • Signaleren en verhelpen van afwijkingen en knelpunten.
 • Het stilleggen of omleiden van het proces bij problemen.
 • Het uitvoeren van (klein) onderhoud en/of het inschakelen van onderhoudsdiensten.
 • Het opstellen en bijhouden van documenten en rapporten.
 • Het adviseren over en aanbrengen van verbeteringen in de routing van het proces.

Gerelateerde beroepen olie, gas

 • Bediener boormachine
 • Bediener service-unit olie- of gasbron
 • Beheerder gaslocatie
 • Boorarbeider (geen olie, gas)
 • Boormachinist (geen gas, olie)
 • Boormachinist gas, olie
 • Hulpkracht boot of boortoren
 • Legger-koppelaar hoofdpijpleidingen
 • Machinesmeerder, invetter
 • Meewerkend voorman in de olie- of gassector
 • Olie- of gasboorder
 • Olie- of gasgeoloog
 • Petrochemicus
 • Pijpfitter, pijplasser
 • Pijpleidingwerker, buizenlegger
 • Puttenbouwer
 • Roustabout, booreilandwerker olie of gas

Source: Sisyphus ODB