Beroep procesoperator stoomcentrale

Procesoperators stoomcentrale bedienen en onderhouden mechanische apparatuur, zoals stationaire motoren en ketels die voorzieningen leveren voor huishoudelijk of industrieel gebruik. Zij houden toezicht op procedures die de naleving van de veiligheidsvoorschriften waarborgen en voeren tests uit om de kwaliteit te garanderen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

 • Soorten stoommotoren

  De verschillende typen warmtemotoren die stoom gebruiken als werkvloeistof en die worden gebruikt om beweging te genereren, zoals stoomturbines en stationaire stoommotoren, en de verschillende onderdelen daarvan.

 • Thermodynamica

  De tak van de fysica die zich bezighoudt met de relatie tussen warmte en andere vormen van energie.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Cilinderkleppen afstellen

  De spanning op de cilinderkleppen aanpassen of de kleppen afstellen met een momentsleutel.

 • Routinecontroles van machines uitvoeren

  Controleren van machines en apparatuur om tijdens het gebruik en de werkzaamheden op de bouwplaatsen een betrouwbare werking te garanderen.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

 • Onderhoud van geïnstalleerde apparatuur uitvoeren

  Het onderhoud van de geïnstalleerde apparatuur ter plaatse uitvoeren. De procedures volgen om te voorkomen dat uitrustingen van machines of voertuigen worden verwijderd.

 • Kleppen controleren

  Bewaken en dienovereenkomstig aanpassen van de kleppen om een bepaalde hoeveelheid vloeistoffen (zoals ammoniakzwavelzuur of viskeuze zeep) of stoom in de mixer of machine te laten stromen.

 • Storingen aan apparatuur oplossen

  Schade en storingen aan apparatuur opsporen, rapporteren en repareren, communiceren met vertegenwoordigers op het terrein en met fabrikanten om reparatie- en vervangonderdelen te verkrijgen.

 • Uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren

  Toezicht houden op de uitrusting van nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, warmte, koeling en stoom, om ervoor te zorgen dat ze functioneel zijn, functioneren volgens de voorschriften en om fouten controleren.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor herstellingen aan apparatuur automatiseringstechnologie verwarmingsapparatuur repareren productie van stoomgeneratoren stationaire stoommachines bedienen samenwerken met ingenieurs kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren waterkwaliteit controleren stoomturbines bedienen onderdelen voor verwarming, ventilatie, klimaatregeling en koeling besturingselementen van hydraulische machines bedienen elektriciteit persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken automatische procesbesturing toepassen boilers bedienen gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden

Source: Sisyphus ODB