Beroep procestechnicus

Procestechnici werken nauw samen met ingenieurs om bestaande processen te evalueren en productiesystemen te configureren om de kosten te verlagen, de duurzaamheid te verbeteren en best practices binnen het productieproces te ontwikkelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • CAE-software

  De software voor de uitvoering van analysetaken op het gebied van de computergestuurde techniek (CAE), zoals Finite Element Analysis en Computional Fluid Dynamics.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

Vaardigheden

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Samenwerken met ingenieurs

  Nauw samenwerken en communiceren met ingenieurs over ontwerpen of nieuwe producten.

 • Onderhoud van geïnstalleerde apparatuur uitvoeren

  Het onderhoud van de geïnstalleerde apparatuur ter plaatse uitvoeren. De procedures volgen om te voorkomen dat uitrustingen van machines of voertuigen worden verwijderd.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Routinecontroles van machines uitvoeren

  Controleren van machines en apparatuur om tijdens het gebruik en de werkzaamheden op de bouwplaatsen een betrouwbare werking te garanderen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Adviseren over productieproblemen

  De bezochte industriële installaties adviseren over hoe de productie beter kan worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de productieproblemen correct worden gediagnosticeerd en opgelost.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Storingen aan apparatuur oplossen

  Schade en storingen aan apparatuur opsporen, rapporteren en repareren, communiceren met vertegenwoordigers op het terrein en met fabrikanten om reparatie- en vervangonderdelen te verkrijgen.

Optionele kennis en vaardigheden

grond- en hulpstoffen beheren solderen mechanica planlezen proefdraaien bedrijfskosten beoordelen wiskunde technische tekeningen maken productieprocessen analyseren voor verbetering lasapparatuur bedienen werkgebied beveiligen testapparatuur gebruiken goederen bestellen blauwdrukken cad-software toezicht houden op kwaliteitscontroles cad-software gebruiken computergestuurde technische systemen gebruiken

Source: Sisyphus ODB