Beroep productieleider optische instrumenten

Productieleiders optische instrumenten coördineren, plannen en sturen de productie van optische instrumenten. Zij zorgen ervoor dat het optische glas goed wordt verwerkt en dat optische apparatuur volgens de specificaties wordt geassembleerd. Zij geven leiding aan de arbeiders die aan de productielijn werken, zien toe op de kwaliteit van de geassembleerde goederen en houden zich bezig met kostenbeheer en resourcemanagement.

Productieleider optische instrumenten: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beheer van de leveringsketen

  De goederenstroom in de toeleveringsketen, het verkeer en de opslag van de grondstoffen, de procesinventaris en de eindproducten van de oorsprong tot de plaats van verbruik.

 • Optische techniek

  Subdiscipline van techniek die betrekking heeft op de ontwikkeling van optische instrumenten en toepassingen, zoals telescopen, microscopen, lenzen, lasers, glasvezelcommunicatie en beeldvormingssystemen.

 • Optisch productieproces

  Het proces en de verschillende stadia van de fabricage van een optisch product, van het ontwerp en het prototype tot de opstelling van optische componenten en lenzen, de assemblage van optische apparatuur en de tussentijdse en definitieve beproeving van de optische producten en de onderdelen daarvan.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Soorten optische instrumenten

  Beschikken over informatie over soorten optische instrumenten en lenzen, waaronder microscopen en telescopen, en over hun mechanische eigenschappen, hun onderdelen en hun kenmerken.

 • Optiek

  De wetenschap die bestanddelen en gedragingen van licht bestudeert.

 • Optische componenten

  De onderdelen en materialen die nodig zijn voor de opbouw van optische instrumenten, zoals lenzen en frames.

Vaardigheden

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Diensten van werknemers plannen

  Shifts van werknemers plannen om alle orders van de klanten af te ronden en het productieplan naar tevredenheid te voltooien.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren

  Toezicht houden op de kwaliteitsnormen van het fabricage- en afwerkingsproces.

 • Resourceplanning uitvoeren

  Een raming maken van de verwachte input in termen van tijd, personeel en financiële middelen die nodig zijn om de projectdoelstellingen te verwezenlijken.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Voorraadniveaus bewaken

  Beoordelen hoeveel voorraad er wordt gebruikt en bepalen wat moet worden besteld.

 • Productiviteitsdoelstellingen halen

  Methoden bedenken om een verbetering van de productiviteit te bepalen en de te bereiken doelstellingen en de benodigde tijd en middelen aan te passen.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

Optionele kennis en vaardigheden

optische componenten op raamwerken monteren toezicht houden op de logistiek van eindproducten optische apparatuur repareren distributiekanalen beheren machinekamerwachten houden glas slijpen elektrotechniek steriele kleding dragen werknemers opleiden micro-optische apparatuur overleggen met ingenieurs machinebouw optische middelen bestellen optische assemblagemachines bedienen optische apparatuur onderhouden precisietechniek binnenkomende optische onderdelen verwerken personeel aanwerven glas versterken glas snijden omgaan met managers communiceren met klanten documentatie leveren glas bewerken optische componenten testen een bijeenkomst voorzitten ladingsvoorschriften voor het vervoer van goederen

Source: Sisyphus ODB