Beroep productiemedewerker beschermende kleding

Productiemedewerkers beschermende kleding produceren persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van textiel. Zij produceren kleding die bestand is tegen verschillende gevaren (zoals thermische, fysische, elektrische, biologische en chemische gevaren), verwarmende kleding met een hoge zichtbaarheid, die beschermt tegen koel of koud weer, regen, UV-zonnestraling enz. Zij volgen daarbij de normen en beoordelen of aan de eisen wordt voldaan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Standaard maatsystemen voor kleding

  Standaard kledingmaatsystemen die door verschillende landen zijn ontwikkeld. Verschillen tussen de systemen en normen van verschillende landen, de systeemontwikkeling volgens de evolutie van de vorm van het menselijk lichaam en hun gebruik in de kledingindustrie.

Vaardigheden

 • Kledingstukken inspecteren

  Het inspecteren en testen van producten, onderdelen en materialen in overeenstemming met specificaties en normen; het afkeuren of afwijzen van producten, materialen en uitrusting dat niet voldoet aan de specificaties.

 • Weefsels bundelen

  Bundelen van weefsels en meerdere gesneden onderdelen samen in één verpakking plaatsen. Gerelateerde producten en items samenvoegen. Sorteren van de gesneden stoffen en ze toevoegen met de accessoires die nodig zijn voor de assemblage. Zorgen voor een adequaat transport naar de naailijnen.

 • Beschermende werkkleding naaien

  Beschermende werkkleding naaien met behulp van resistente materialen en speciale naaitechnieken. Een goede hand-oogcoördinatie, handvaardigheid en lichamelijk en geestelijk uithoudingsvermogen combineren.

 • Kledingstukken produceren

  Vervaardiging hetzij op basis van een massaproduct, hetzij op maat dragen van verschillende typen, het maken en samenstellen van de kleding, waarbij gebruik wordt gemaakt van procedés zoals naaien, verlijmen, lijmen. Samenstellen van kleding met behulp van steken, zomen zoals kragen, mouwen, voorkanten, achterkanten, zakken.

 • Lappen stof naaien

  Bedienen van de basis- of gespecialiseerde naaimachines voor huishoudelijk of industrieel gebruik, voor het naaien van stukken stof, vinyl of leder voor de vervaardiging of reparatie van kleding, waarbij erop wordt toegezien dat de draden volgens de specificaties worden geselecteerd.

 • Accessoires onderscheiden

  Onderscheid maken tussen toebehoren om de verschillen tussen de accessoires te bepalen. Het beoordelen van accessoires op basis van hun kenmerken en hun toepassing bij de vervaardiging van kleding.

 • Stoffen onderscheiden

  Onderscheid maken tussen de stoffen om de verschillen ertussen te bepalen. Beoordelen van weefsels op basis van hun kenmerken en hun toepassing bij de vervaardiging van kleding.

 • Van textiel gemaakte persoonlijke beschermingsmiddelen produceren

  Van textiel gemaakte persoonlijke beschermingsmiddelen produceren volgens standaards en normen afhankelijk van de toepassing van het product.

 • Stoffen versnijden

  Stoffen en andere slijtvaste kledingmaterialen op maat versnijden, de stoffen in meerdere lagen in de snijtafel plaatsen en zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de stof om verspilling te voorkomen. De stoffen versnijden met de hand of met elektrische messen of andere snijgereedschappen, afhankelijk van de stof. Gebruik maken vangecomputeriseerde systemen of automatische snijmachines.

Optionele kennis en vaardigheden

lichaamsmaten opmeten voor kledingstukken testhandelingen voor textiel uitvoeren

Source: Sisyphus ODB