Beroep productiemedewerker isolatiebuizen

Productiemedewerkers isolatiebuizen configureren en bedienen een machine voor het produceren en op maat snijden van isolatiebuizen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Spoelmachines voor isolatiebuizen onderhouden

  Onderhouden van isolatiebuizen en -apparatuur, om ervoor te zorgen dat deze schoon en in veilige, werkende staat verkeren. Uitvoeren van routinematig onderhoud aan apparatuur en deze zo nodig afstellen met behulp van hand- en elektrisch gereedschap.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren

  Controleer producten voor kwaliteit op de productielijn en verwijder defecte producten vóór en na de verpakking.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Spoelmachines voor isolatiebuizen bedienen

  Machines en uitrusting bedienen voor het wikkelen en snijden van isolatiebuizen.

Optionele kennis en vaardigheden

kunsthars overtollige lijm verwijderen goederen verpakken de bediening van een machine installeren keramisch materiaal uit aluminiumoxide problemen oplossen productie van sportuitrusting vloeibaar schuim inspuiten lamineren met glasvezel productie van goederen voor dagelijks gebruik machine met passende hulpmiddelen leveren kwaliteit van producten controleren onderdelen opmeten warmelijmpistool bedienen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole spoelmachines voor isolatiebuizen repareren materialen wegen grondstoffen aan machines toevoeren

Source: Sisyphus ODB