Beroep programmaleider

Programmaleiders stellen het tijdschema van het programma op. Ze bepalen hoeveel zendtijd een programma krijgt en wanneer het wordt uitgezonden op basis van enkele factoren zoals ratings, demografische gegevens van de kijker, enz.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Audiovisuele producten

  De verschillende soorten audiovisuele producten en hun vereisten, zoals documentaires, lowbudgetfilms, televisieseries, platen, cd’s.

 • Marketingtechnieken voor merkidentiteit

  De methoden en systemen die worden gebruikt voor het onderzoek naar en de vaststelling van een merk voor marketingdoeleinden.

 • Marktanalyse

  Het gebied van de marktanalyse en het onderzoek en de specifieke onderzoeksmethoden daarvan.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

Vaardigheden

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Gegevens inspecteren

  Analyseren, transformeren en modelleren van gegevens om nuttige informatie te ontdekken en om de besluitvorming te ondersteunen.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Toezien op videokwaliteit

  Toezicht houden op de kwaliteit en de voortgang van de audio- en video-engineering en -bewerking.

 • Programmeringen uitwerken

  Een tijdschema opstellen voor de uitzending van televisie- en radioprogramma’s. Beslissen hoeveel zendtijd een programma krijgt.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Uitzendprogramma's beoordelen

  Nieuwe en bestaande televisie- en radioprogramma’s beoordelen op geschiktheid en de noodzaak vaststellen van veranderingen met behulp van informatie zoals publieksenquêtes en feedback.

 • Relevante licenties verkrijgen

  Voldoen aan specifieke wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld de nodige systemen installeren en de nodige documentatie verstrekken om de desbetreffende vergunning te verkrijgen.

 • Projecten binnen het budget afwerken

  Ervoor zorgen dat u binnen het budget blijft. Het werk en materiaal aanpassen aan het budget.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

audiobewerkingssoftware productiekosten berekenen pilootuitzendingen van televisieseries vertonen nieuw personeel in dienst nemen digitale bewegende beelden bewerken programmering volgen onderhandelen met artiesten video's bewerken opgenomen geluid bewerken fotografie audiovisuele uitrusting productieschema's opstellen castingbudget voorbereiden nauw samenwerken met nieuwe teams programmaideeën ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB