Beroep Projectleider civiele techniek

Een projectleider civiele techniek is verantwoordelijk voor de alledaagse leiding van projecten binnen de civiele techniek, zoals de aanleg van bruggen, metrolijnen en snelwegen. Hij of zij stemt met de opdrachtgever af over de inhoud en de doelstelling van het project en over de randvoorwaarden zoals het tijdsbestek, de beschikbare middelen en het budget. Een projectleider civiele techniek heeft hierin tevens een adviserende rol. De inhoud van het project en de gemaakte afspraken worden door een projectleider civiele techniek vastgelegd in een projectplan. Taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld en de projectleider civiele techniek zorgt voor de organisatie van benodigde menskracht en materialen. Vervolgens ziet hij of zij tijdens de uitvoering van het project toe op de activiteiten, de voortgang, kosten en bijvoorbeeld de naleving van geldende regels en voorschriften

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken projectleider civiele techniek

 • Afspraken maken en adviseren over inhoud, doelstellingen en randvoorwaarden van een project binnen de civiele techniek.
 • Opstellen van een projectplan.
 • Taken en verantwoordelijkheden verdelen, projectleden informeren en motiveren.
 • Organiseren van benodigde menskracht en materialen.
 • Leiding hebben over de dagelijkse gang van zaken.
 • Toezien op de naleving van regels en voorschriften.
 • Het signaleren, oplossen en doorspelen van problemen.
 • Bewaken van de voortgang en de kosten van het project.
 • Contact onderhouden met leveranciers en andere betrokkenen en rapporteren aan opdrachtgever.

Gerelateerde beroepen bouw

 • Aannemer woningbouw
 • Bouwkundig architect
 • Bouwvakhulpkracht
 • Bouwvakker prefab huizen
 • Constructeur
 • Hekkenzetter
 • IJzerwerker
 • Inspecteur bouw- en woningtoezicht
 • Isolatiemonteur
 • Kitter
 • Kostendeskundige bouwprojecten
 • Manager/directeur bouwbedrijf
 • Metselaar
 • Metselaar blokken
 • Metselaar constructieblokken
 • Onderhoudsmonteur gebouwen
 • Opzichter metselwerk
 • Projectleider bouw
 • Sloper gebouwen
 • Stedenbouwkundige
 • Uitvoerder bouw
 • Voeger
 • Voorman in de bouw
 • Werkvoorbereider bouw
 • Zandstraler glasversieringen

Source: Sisyphus ODB