Beroep Promovendus medische en gezondheidswetenschappen, farmacie

Een promovendus medische en gezondheidswetenschappen, farmacie houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau. Hij of zij is erkend als iemand die toezicht heeft op een promotie tot de academische graad van doctor. Hiertoe schrijft een promovendus medische en gezondheidswetenschappen, farmacie een proefschrift dat publiekelijk verdedigd dient te worden. Hiermee ontwikkelt hij of zij zich tot een deskundige op zijn of haar onderzoeksgebied. Een promovendus medische en gezondheidswetenschappen, farmacie wordt begeleid door een promotor. Deze promotor ziet toe op het niveau en de wetenschappelijke waarde van het onderzoek. Een promovendus medische en gezondheidswetenschappen, farmacie voert daarnaast onderwijstaken uit en begeleidt het onderzoekondersteunend personeel en/of studenten die meewerken aan het onderzoek.

Promovendus medische en gezondheidswetenschappen, farmacie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken promovendus medische en gezondheidswetenschappen, farmacie

 • Het doen van een onderzoeksvoorstel.
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
 • Verslag uitbrengen over de vorderingen aan de promotor.
 • Onderzoeksresultaten verwerken in een proefschrift.
 • Het verdedigen van het proefschrift voor een promotiecommissie.
 • Bevindingen verwerken in wetenschappelijke artikelen.
 • Het verrichten van onderwijstaken.
 • Begeleiden van studenten en andere onderzoekondersteunende medewerkers.

Gerelateerde beroepen promovendi

 • Promovendus agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Promovendus economie, bedrijfseconomie
 • Promovendus journalistiek, media, communicatie
 • Promovendus juridische, bestuurlijke vakken
 • Promovendus letteren, geschiedenis, theologie, filosofie
 • Promovendus maatschappelijk werk
 • Promovendus natuurwetenschappen en biologie
 • Promovendus overige vakgebieden
 • Promovendus psychologie, pedagogiek
 • Promovendus techniek, transport, logistiek
 • Promovendus vrijetijd- en hotelmanagement, gastronomie
 • Promovendus wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie

Source: Sisyphus ODB