Beroep Psychiater

Een psychiater diagnosticeert, voorkomt en behandelt ziektes en andere psychische aandoeningen bij mensen. Hij voert gesprekken met patiënten, observeert ze, en onderzoekt hen lichamelijke en geestelijk onderzoek. Op basis hiervan stelt hij een diagnose. Hij behandelt de aandoeningen van de patiënten voornamelijk met medicijnen, daarnaast bied hij therapie en gesprekken ter ondersteuning. Een psychiater biedt de patiënt ondersteuning om angsten en ervaringen een plek te geven, en zoekt naar achterliggende oorzaken en motieven van gedrag. Hij bestudeert herinneringen, gevoelens en beleving van patiënten. Een psychiater heeft vaak ook contact met de omgeving van de patiënt, zoals familieomgeving.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken psychiater

 • Diagnosticeren, voorkomen en behandelen van psychische ziektes en aandoeningen, zoals een chronische ziekte, stress of een traumatische ervaring.
 • Voeren van gesprekken met, observeren en onderzoeken van patiënten (zowel geestelijk als lichamelijk).
 • Behandelen van patiënten met medicijnen, dit ondersteunen met therapie en gesprekken.
 • Bieden van ondersteuning aan patiënten om ervaringen/angsten een plek te geven.
 • Zoeken van achterliggende oorzaken en motieven van gedrag.
 • Bestuderen van herinneringen, gevoelens en beleving van patiënt.
 • Contacten onderhoud met directe omgeving van patiënt (werk, familie, thuis).

Gerelateerde beroepen medisch specialist

 • Anesthesist
 • Bedrijfsarts, keuringsarts
 • Cardioloog
 • Chirurg
 • Gastro-enteroloog
 • Gynaecoloog
 • Huidspecialist
 • Huisarts
 • Hygiënist, gezondheidsofficier
 • Klinisch geneticus
 • Manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg
 • Manager/directeur ziekenhuis
 • Medisch specialist, anders
 • Optisch specialist
 • Patholoog
 • Plastisch chirurg
 • Radioloog
 • Tandarts, tandarts-chirurg
 • Uroloog

Source: Sisyphus ODB