Beroep pyrotechnicus

Pyrotechnici controleren de pyrotechnische elementen van een performance op basis van het artistieke of creatieve concept, in interactie met de performers. Hun werk wordt beïnvloed door en beïnvloedt de resultaten van andere operatoren. Daarom werken de operatoren nauw samen met de ontwerpers, operatoren en performers. Pyrotechnici bereiden het vuurwerk voor, zien toe op de opstelling, leiden het technisch personeel, programmeren de uitrusting en bedienen het pyrosysteem. Het gebruik van explosieve en brandbare materialen in de nabijheid van performers en publiek maakt dit tot een beroep met een hoog risico.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Veilig met pyrotechnische materialen werken in een voorstellingsomgeving

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het klaarmaken, vervoeren, opslaan, installeren en bedienen van pyrotechnische materialen en explosieven van de klassen T1 en T2.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Pyrotechnisch materiaal opslaan

  Veilig opslaan van materiaal dat wordt gebruikt voor pyrotechnische effecten.

 • Voorraad van technische middelen beheren

  Voorraad van technische middelen beheren en monitoren om ervoor te zorgen dat te allen tijde voldaan kan worden aan de productie-eisen en deadlines.

 • Brandpreventie uitvoeren bij optredens

  Stappen nemen om brand bij optredens te voorkomen. Zorg er indien nodig voor dat de ruimten voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften door installatie van sprinklers en blustoestellen. Zorg ervoor dat het personeel op de hoogte is van brandpreventiemaatregelen.

 • Risicoanalyses voor podiumproducties opstellen

  Risico's beoordelen, verbeteringen voorstellen en maatregelen beschrijven op productieniveau in podiumkunsten.

 • Pyrotechnische besturing gebruiken

  Tijdens een voorstelling de nodige maatregelen nemen voor het besturen van pyrotechnische effecten.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Pyrotechnisch materiaal opzetten

  Ervoor zorgen dat de pyrotechnische uitrusting voor een prestatie is opgezet en klaar is voor gebruik.

 • Reageren op noodsituaties in een voorstellingsomgeving

  Beoordelen van en reageren op een noodsituatie (brand, dreiging, ongeval of andere calamiteit), hulpdiensten alarmeren en het nemen van passende maatregelen om werknemers, deelnemers, bezoekers of publiek te beschermen of te evacueren volgens de vastgestelde procedures.

 • Pyrotechnische effecten plannen

  De pyrotechnische effecten voor een prestatie plannen. Een artistieke visie ontwikkelen in een plan, rekening houdend met veiligheid.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Instructies geven over de installatie van apparatuur

  Anderen instrueren over de juiste en veilige opstelling van de apparatuur volgens de specificaties en voorschriften.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Pyrotechnische effecten testen

  Testen van de pyrotechnische effecten vóór een prestatie om ervoor te zorgen dat ze vlot en veilig functioneren.

 • Gezondheid en veiligheid promoten

  Het belang van een veilige werkomgeving bevorderen. Personeel begeleiden en ondersteunen om actief deel te nemen aan de voortdurende ontwikkeling van een veilige werkomgeving.

 • Pyrotechnische objecten bouwen

  Pyrotechnische objecten bouwen voor de pyrotechnische effecten bij een voorstelling.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Voorraad verbruiksgoederen beheren

  De goederenvoorraad beheren en opvolgen om ervoor te zorgen dat de eisen en termijnen voor de productie te allen tijde kunnen worden nageleefd.

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

 • Vergunningen voor pyrotechniek verkrijgen

  De nodige administratieve vergunningen en licenties verkrijgen voor het gebruik en het vervoer van pyrotechnische artikelen en wapens.

 • Eerste interventie uitvoeren bij brand

  Optreden in het geval van brand om de brand te blussen of de gevolgen te beperken in afwachting van de komst van de hulpdiensten, met inachtneming van de opleiding en de procedures.

Optionele kennis en vaardigheden

artistieke intenties interpreteren aankoopactiviteiten coördineren ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden artistiek plan aanpassen aan locatie zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten elektronische uitrusting verpakken op de hoogte blijven van trends veiligheidsmaatregelen documenteren artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen elektronische apparatuur loskoppelen

Source: Sisyphus ODB