Beroep ramenmonteur

Ramenmonteurs plaatsen ramen in structuren en onderhouden/herstellen ze. Zij verwijderen zo nodig oude vensters en maken de opening klaar, monteren het venster en plaatsen ze zodat ze vast genivelleerd, recht, met rechte hoek en waterdicht zijn.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Afvoerbak onder vensterbank installeren

  Verschillende soorten afvoerbakken onder vensterbanken installeren, systemen onder het raam die overtollig vocht en vloeistoffen opvangen en afvoeren naar buiten om vochtschade aan het venster of aangrenzende structuren te vermijden.

 • Glas bewerken

  De eigenschappen, de vorm en de afmetingen van glas bewerken.

 • Bouwmaterialen vervoeren

  Het materiaal, de werktuigen en de uitrusting van de bouw naar de bouwplaats brengen en deze op de juiste wijze opslaan, waarbij verschillende aspecten in aanmerking worden genomen, zoals de veiligheid van de werknemers en de bescherming tegen achteruitgang.

 • Afdichtingsmembranen aanbrengen

  Speciale membranen aanbrengen om water- of vochtindringing te voorkomen. Een perforatie goed afdichten om de vocht- en waterdichte eigenschappen van het membraan te behouden. Ervoor zorgen dat membranen elkaar voldoende overlappen om waterinsijpeling te voorkomen. Controleren of de verschillende membranen die samen worden gebruikt compatibel zijn.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Isolatiestrips aanbrengen

  Isolatiestrips aanbrengen die de luchtuitwisseling tussen buiten- en binnenruimtes verhinderen.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Vulstukken gebruiken

  Vulstukken in openingen gebruiken om voorwerpen stevig op hun plaats te houden. De geschikte grootte en het geschikte type vulstuk gebruiken, afhankelijk van het doel.

 • Schuimisolatie aanbrengen

  Isolatieschuim, gewoonlijk polyurethaan, aanbrengen om ruimte te vullen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Isolatiemateriaal op maat snijden

  Isolatiemateriaal op maat snijden zodat het goed in een ruimte past als die ruimte te klein of te groot is of een onregelmatige vorm heeft.

 • Ramen plaatsen

  Een raam in een voorbereide positie plaatsen, zoals een muur of vloer, in geval van kamerhoog glas. Meetinstrumenten gebruiken om na te gaan of het raam loodrecht staat.

 • Waterdicht ademend membraan snijden

  Insnijdingen in waterdichte ademende membranen maken voor het invoegen van ramen, deuren of andere objecten. De insnijding eerst plannen en de lijnen markeren op het membraam. Het overtollige materiaal verwijderen. Alle naden aftapen.

Optionele kennis en vaardigheden

werken in een bouwteam persoonlijke administratie bijhouden bouwprofielen installeren kwaliteit van producten controleren ramen assembleren isolatiemateriaal installeren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden energieprestaties van gebouwen breekbare voorwerpen verpakken voor transport bouwmaterialen bestellen binnenkomende bouwmaterialen verwerken advies geven over bouwmaterialen 3d-schema's interpreteren isolatie inspecteren schuurmachine gebruiken veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten profielloos glas installeren geïsoleerde beglazingseenheden assembleren waterdicht ademend membraan aanbrengen bouwschetsen maken soorten isolatiemateriaal uitschuifbare stang om diagonalen te meten gebruiken 2d-schema's interpreteren hygiëne van de werkruimte onderhouden voorraadniveaus bewaken

Source: Sisyphus ODB