Beroep Re-integratieconsulent

Een re-integratieconsulent begeleidt mensen die door een beperking, ziekte of handicap moeilijk passend werk vinden. Het doel hiervan is re-integratie in het arbeidsproces. Een re-integratieconsulent stelt hiertoe samen met de cliënt een plan op wat stap voor stap moet leiden tot het vinden van werk, passend bij de kennis, mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt. Een re-integratieconsulent werkt zowel met cliënten die langdurig werkloos zijn als met cliënten die hun eigen werk niet meer kunnen doen maar nog wel in dienst zijn van een werkgever.

Re-integratieconsulent: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken re-integratieconsulent

 • In gesprek gaan met cliënt en de situatie in beeld brengen.
 • Analyseren van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en in overleg met betrokken partijen een re-integratieplan opstellen.
 • Ondersteunen van de cliënt met advies, training en bijvoorbeeld een beroepskeuzetest.
 • Zich houden aan voorgeschreven wetten en regels.
 • Zorgen voor een goede administratieve afhandeling.
 • Onderhouden van contacten met betrokken partijen als de arbodienst, bedrijven en scholingsinstituten.

Gerelateerde beroepen maatschappelijk werk

 • Activiteitenbegeleider gehandicapten
 • Activiteitenbegeleider ouderen
 • Begeleidend ambtenaar bij voorwaardelijke vrijlating
 • Gezinsouder
 • Maatschappelijk werker leerplicht
 • Maatschappelijk werker reclassering
 • Maatschappelijk werker verslaafden
 • Maatschappelijk werker volksgezondheid
 • Maatschappelijk werker voor geestelijke problemen of mishandeling
 • Maatschappelijk werker voor gezins-, kinder- of huwelijksproblemen
 • Maatschappelijk werker voor jongeren
 • Maatschappelijk werker, andere gebieden
 • Manager/directeur dienst voor maatschappelijk werk
 • Sociaal-cultureel werkende

Source: Sisyphus ODB