Beroep recirculatietechnicus in de aquacultuur

Recirculatietechnici in de aquacultuur regelen en controleren de productieprocessen van aquatische organismen in recirculatiesystemen op het land, waarbij gebruik wordt gemaakt van processen voor het hergebruik van water en het gebruik van pompen, beluchtingssystemen, verwarming, verlichting en biofilterapparatuur alsook van back-upsystemen voor elektriciteit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Hergebruik van water

  Beginselen van processen voor hergebruik van water in complexe circulatiesystemen.

 • Analyse van waterchemie

  Beginselen van de complexe chemie van het water.

 • Recirculatiesystemen

  De kenmerken en werking van de complexe circulatie-, beluchtings- en biofiltersystemen.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Bioveiligheid voor aquatische hulpbronnen

  De principes die ten grondslag liggen aan het concept van bioveiligheid met betrekking tot de teelt van aquatische hulpbronnen als kasgewassen.

 • Biologie van vissen

  De studie van vissen, schelp- of schaaldieren, ingedeeld in een groot aantal gespecialiseerde gebieden die hun morfologie, fysiologie, anatomie, gedrag, ontstaan en verspreiding beschrijven.

 • Voorschriften inzake vissenwelzijn

  De regels die van toepassing zijn op de methoden voor de visvangst, die het welzijn van vissen garanderen.

 • Beoordeling van risico’s en bedreigingen

  De veiligheidsdocumentatie en alle veiligheidsgerelateerde communicatie en informatie.

Vaardigheden

 • Waterkwaliteit controleren

  Meten van de waterkwaliteit: temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, pH, N2, NO2, NH4, CO2, troebelheid, chlorofyl. Controleren van de microbiologische waterkwaliteit.

 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen

  Analyseren en interpreteren van gegevens zoals biologische eigenschappen om de kwaliteit van water te kennen.

 • Specifieke watereigenschappen beheren

  Kleppen draaien en schotten plaatsen in de troggen om het volume, de diepte, de afvoer en de temperatuur van het water aan te passen zoals aangegeven.

 • Waterkwaliteitsparameters meten

  De kwaliteit van het water garanderen door rekening te houden met verschillende elementen, zoals de temperatuur.

 • Voedingsschema’s voor vissen implementeren

  Dagelijkse voedingsschema’s voor vissen implementeren om rekening te houden met variaties in de omgeving. De voedingsschema’s worden gevolgd door de accurate implementatie van voederprocedures. Aanpassingen aan voederschema’s aanbrengen om rekening te houden met schommelingen in productieprestaties en variaties in omgevingsomstandigheden. Gespecialiseerde voederschema’s beheersen ter ondersteuning van specifieke productie-eisen. Veranderingen in voedergedrag onderzoeken om de oorzaak en vereiste correctieve actie te bepalen.

 • Sterftecijfers van vissen volgen

  Monitoring van de vissterfte en beoordeling van mogelijke oorzaken.

 • Recirculatiesystemen voor kwekerijen bedienen

  Efficiënt gebruik maken van een recirculatiesysteem voor kwekerijen voor gespecificeerde waterorganismen

 • Groeitempo van gecultiveerde vissoorten controleren

  Het groeitempo en de biomassa van gecultiveerde vissoorten controleren, rekening houdend met de sterfte. Het groeitempo berekenen en voorspellen. De sterfte monitoren en beoordelen.

 • Risicobeoordelingen opstellen

  Risico’s beoordelen, verbeteringen voorstellen en maatregelen beschrijven die op organisatorisch niveau moeten worden genomen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Vismonsters bewaren voor diagnose

  Het verzamelen en bewaren van monsters van larven, vissen en weekdieren of laesies voor diagnose door specialisten op het gebied van visziekten.

 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers

  Ervoor zorgen dat gezondheids- en veiligheidsprocedures zijn vastgesteld en gevolgd in alle aquacultuurvoorzieningen, met inbegrip van de kooien. Ervoor zorgen dat het personeel en het publiek worden geïnstrueerd en dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Gezondheidsstatus van vissen controleren

  De gezondheid van vissen controleren op basis van het voeren en het algemeen gedrag. Omgevingsparameters interpreteren en sterfgevallen analyseren.

 • Biologische gegevens verzamelen

  Biologische monsters verzamelen, biologische gegevens registreren en samenvatten voor gebruik in technische studies, milieubeheerplannen en biologische producten ontwikkelen.

 • Visziekten beheersen

  De symptomen van visziekten vaststellen. Passende maatregelen nemen om de gediagnosticeerde aandoeningen te behandelen of te elimineren.

 • Visbehandelingen toepassen

  De voorgeschreven behandeling van de vissen toepassen onder toezicht, met inbegrip van assistentie bij de vaccinatie-onderdompeling en injectieprocedures.

 • Waterchemische analyses uitvoeren

  Waterchemische analyses uitvoeren

 • Deelnemen aan de organisatie van rampoefeningen

  Deelnemen aan het voorbereiden en uitvoeren van noodoefeningen. De leiding nemen over een responsactie ter plaatse. Er helpen voor te zorgen dat de schriftelijke drillrapporten op de juiste wijze worden geregistreerd. Ervoor zorgen dat al het personeel zich bij een noodsituatie zo goed mogelijk aan de geplande noodprocedures houdt.

 • Recirculatiesystemen onderhouden

  De watercirculatie binnen de bedrijfseenheden controleren en onderhouden. De staat van de waterfilter- en zuiveringsapparatuur controleren.

 • Eetgedrag controleren

  Toezien op het voedergedrag van boerderijdieren. Informatie verzamelen over de groei van de dieren en de toekomstige groei voorspellen. Bewaken en beoordelen van biomassa, rekening wordt houdend met de mortaliteit.

 • Preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren

  Maatregelen ter preventie van ziekten voor vis, weekdieren en schaaldieren voor grondgebonden en op water gebaseerde aquacultuurvoorzieningen uitvoeren.

 • Werken als team

  Het belang van teamwerk erkennen, doeltreffende werkrelaties opbouwen en onderhouden met alle collega’s in het casino en binnen de sector. Flexibiliteit Een positieve en flexibele houding aannemen tegenover veranderende prioriteiten en procedures. Positief staan tegenover verandering, nieuwe taken bereidwillig aannemen en positief reageren op nieuwe werkmethoden. Communicatie Duidelijk en doeltreffend communiceren met de Casino Executive en Senior Gaming Manager en de Gaming Managers. Regelmatige vergaderen met managers en personeel en tweerichtingscommunicatie en voortdurende verbetering aanmoedigen.

 • Tijdkritische besluiten nemen

  Streven naar een optimale tijdkritische besluitvorming binnen de organisatie.

 • Controlesystemen bedienen

  Elektrische, elektronische en controleapparatuur configureren en bedienen.

 • IT-instrumenten gebruiken

  Toepassing van computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en -apparatuur voor het opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren van gegevens, in de context van een bedrijf of onderneming.

 • Risico’s in aquacultuurvoorzieningen identificeren

  De gevaren vaststellen en de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid in aquacultuurvoorzieningen beoordelen.

Optionele kennis en vaardigheden

werkplannen ontwikkelen om problemen op te lossen teambuilding plannen onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen oplossingen voor problemen creëren communicatiemiddelen gebruiken ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven opleiding geven levende vissen op afwijkingen testen abnormaal vissengedrag waarnemen werk van teams en individuen plannen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau interne communicatiesystemen onderhouden team leiden mondelinge instructies overbrengen

Source: Sisyphus ODB