Beroep recreatiebegeleider

Recreatiebegeleiders bieden recreatiediensten aan mensen en kinderen op vakantie aan. Zij organiseren activiteiten zoals spelletjes voor kinderen, sportwedstrijden, fietstochten, shows en museumbezoeken. Recreatiebegeleiders kondigen hun activiteiten aan, beheren het beschikbare budget voor elk evenement en overleggen met hun collega’s. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Communicatieprincipes

  Het pakket gemeenschappelijke beginselen met betrekking tot communicatie zoals actief luisteren, een goede verstandhouding opbouwen, het juiste register gebruiken en de tussenkomst van anderen respecteren.

 • Communicatie

  Het uitwisselen en overdragen van informatie, ideeën, concepten, gedachten en gevoelens door middel van een gemeenschappelijk systeem van woorden, tekens en semiotische regels via een medium.

Vaardigheden

 • Mensen vermaken

  Mensen vermaak bieden door een voorstellingen uit te voeren of te brengen, zoals een show, een toneelstuk of een artistiek optreden.

 • Feedback over veranderende omstandigheden geven

  Adequaat reageren op veranderende omstandigheden in een activiteitensessie.

 • Buitenactiviteiten evalueren

  Problemen en incidenten in kaart brengen en melden overeenkomstig de nationale en lokale regelgeving inzake de veiligheid van het outdoorprogramma.

 • Activiteiten op kamp organiseren

  Verschillende recreatieve activiteiten voor de deelnemers (meestal jongeren) op een kamp organiseren, zoals spelletjes, dagtochten en sportactiviteiten.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Spellen tonen

  Games en spelregels aan nieuwe spelers/bezoekers uitleggen en laten zien.

 • Groepen in open lucht leiden

  Op een dynamische en actieve wijze sessies in de open lucht organiseren.

 • Welzijn van kinderen ondersteunen

  Een omgeving bieden die kinderen ondersteunt en waardeert en hen helpt hun eigen gevoelens en relaties met anderen te beheren.

 • Zelforganisatie plannen

  Identificeren van de noodzakelijke taken en prioriteiten vaststellen om een individuele planning te ontwikkelen en het werk op een autonome manier uit te voeren, zodat aan de eisen wordt voldaan.

 • Buitenshuis communiceren

  Communiceren met deelnemers in meer dan een taal van de Europese Unie; omgaan met een crisis volgens de richtlijnen en het belang erkennen van juist gedrag in crisissituaties.

 • Toezicht houden op kinderen

  Toezicht houden op kinderen gedurende een bepaalde periode, zodat hun veiligheid te allen tijde gewaarborgd blijft.

 • Middelen in de openlucht beheren

  Meteorologie herkennen en in verband brengen met topografie; het principe van 'Geen sporen nalaten' toepassen.

 • Risicobeheer in de openlucht uitoefenen

  Ontwerpen en demonstreren van de toepassing van verantwoorde en veilige praktijken voor de buitensector.

 • Feedback geven

  Feedback geven aan anderen. Beoordelen en constructief en professioneel reageren op kritische opmerkingen van collega’s en klanten.

 • Spelen met kinderen

  Deelnemen aan activiteiten ter vermaak, afgestemd op kinderen van een bepaalde leeftijd. Creatief zijn en improviseren om kinderen te vermaken met activiteiten zoals knutselen, sporten of bordspellen.

 • Communiceren met jongeren

  Gebruik maken van verbale en non-verbale communicatie en communiceren door middel van schrijven, via elektronische middelen of via tekeningen. Uw communicatie aanpassen aan de leeftijd, behoeften, kenmerken, vaardigheden, voorkeuren en cultuur van kinderen en jongeren.

 • Risico's buitenshuis beoordelen

  Een risicoanalyse opstellen en uitvoeren.

 • Gepast reageren op onverwachte gebeurtenissen buitenshuis

  Het detecteren van en reageren op de veranderende milieuomstandigheden en het effect daarvan op de psychologie en het gedrag van de mens.

 • In open lucht animeren

  Groepen onafhankelijk in de openlucht animeren, waarbij uw praktijk wordt aangepast om de groep te onderhouden en gemotiveerd te houden.

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op activiteiten recreatieprogramma’s ontwikkelen omgaan met collega’s evenementen organiseren zich inleven in groepen in open lucht eigenschappen van sportuitrusting informatie structureren samenwerken met collega’s buitenactiviteiten geografische gebieden budgetten beheren recreatieve activiteiten promoten geografische gebieden met toeristische relevantie geografische routes buitenactiviteiten onderzoeken recreatieactiviteiten sportregels

Source: Sisyphus ODB