Beroep redactieassistent

Redactieassistenten ondersteunen de redactie in alle stadia van het publicatieproces van kranten, websites, onlinenieuwsbrieven, boeken en tijdschriften. Zij verzamelen, verifiëren en verwerken informatie, verwerven vergunningen en behandelen rechten. Redactieassistenten fungeren als aanspreekpunt voor de redactie en plannen afspraken en interviews. Zij proeflezen teksten en geven aanbevelingen over de inhoud.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mediawet

  De wetten met betrekking tot de licentiëring van boeken en de vrijheid van meningsuiting in alle producten van de media.

 • Desktoppublishing

  Het maken van documenten met gebruik van technieken voor pagina-indeling op een computer. Software voor desktoppublishing kan lay-outs genereren en kwaliteitsvolle typografie en afbeeldingen produceren.

 • Databasebeheersystemen

  De instrumenten voor het opzetten, actualiseren en beheren van databanken zoals Oracle, MySQL en Microsoft SQL Server.

 • Linguïstiek

  De wetenschappelijke studie van de taal en de drie aspecten daarvan, de vorm van de taal, de betekenis van de taal en de taal in context.

 • Redactionele normen

  Richtsnoeren voor het omgaan met, en het brengen van nieuws over privacy, kinderen en de dood op basis van onpartijdigheid en andere normen.

 • Mediawetgeving

  Verzameling van wetten met betrekking tot de amusements- en telecommunicatie-industrie en regelgevingsactiviteiten op het gebied van omroepdiensten, reclame, censuur en onlinediensten.

Vaardigheden

 • Zich aanpassen aan het type media

  Aanpassing aan verschillende soorten media zoals televisie, films, spots en andere media. De werkzaamheden aanpassen aan de aard van de media, de omvang van de productie, de begroting, de genres in de media en andere.

 • Gegevensbronnen beheren

  Identificeren van relevante interne en externe gegevensbronnen en -aanbieders. Organiseren van de informatie-workflow en definiëren van de te leveren informatie.

 • Tekstverwerkingssoftware gebruiken

  Gebruik van computer softwareapplicaties voor het samenstellen, bewerken, formatteren en afdrukken van elk type geschreven materiaal.

 • Juistheid van informatie controleren

  Controleer of de informatie feitelijke fouten bevat, betrouwbaar is en nieuws oplevert.

 • Informatie structureren

  Organiseren van informatie met behulp van systematische methoden zoals mentale modellen en volgens bepaalde normen om de verwerking en het begrip van de informatie van de gebruiker met betrekking tot de specifieke eisen en kenmerken van de outputmedia te vergemakkelijken.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Spreadsheets gebruiken

  Spreadsheetdocumenten gebruiken met het oog op organisatie, analyse en gegevensopslag in tabelvorm.

Optionele kennis en vaardigheden

personen interviewen schrijf- en presentatiehulpsoftware interviewverslagen evalueren deelnemen aan redactievergaderingen audiobewerkingssoftware scripts bewerken databases doorzoeken inkomende oproepen beantwoorden scripts uitkiezen schrijftechnieken specifieke schrijftechnieken gebruiken zoekmachines

Source: Sisyphus ODB