Beroep redder

Redders zien toe op en verzekeren de veiligheid van het zwembad door noodsituaties te voorkomen en erop te reageren. Zij identificeren potentiële risico’s, adviseren personen over goed gedrag en gevaarlijke zones, voeren levensreddende technieken uit zoals eerstehulpverlening en houden toezicht op de activiteiten van het grote publiek.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Veiligheidsvoorschriften voor zwembaden

  De regels en richtlijnen met betrekking tot de veiligheid van zwembaden, zoals regels voor de veiligheid van kinderen, rennen, duiken, glijbanen, elektrische apparaten, voeding en dranken, waterhygiëne en opblaasbare attributen.

 • Veiligheidsrisico’s

  Soorten dreigingen voor de openbare en de particuliere veiligheid, waaronder ongeoorloofde toegang, agressief gedrag, geweldpleging, beroving, diefstal, mishandeling, ontvoering, moord en demonstraties in de openbare ruimte.

Vaardigheden

 • Toezicht houden op activiteiten in een zwembad

  Ervoor zorgen dat de activiteiten van de zwembadbezoekers voldoen aan de zwembadregelgeving: De zwemmers op de hoogte brengen van de voorschriften van het zwembad, reddingsactiviteiten uitvoeren, toezicht houden op de activiteiten van duiken en op de glijbanen, actie ondernemen in geval van intimidatie of overtreding, en op passende wijze handelen in geval van wangedrag.

 • Waakzaam zijn

  Waakzaam zijn tijdens patrouille- of andere bewakingsactiviteiten om de veiligheid en beveiliging te waarborgen, uitkijken naar verdacht gedrag of andere alarmerende veranderingen in patronen of activiteiten, en snel reageren op deze veranderingen.

 • Kalm reageren in stressvolle situaties

  Snel, kalm en veilig reageren op onverwachte situaties; een oplossing bieden die het probleem oplost of de impact verkleint.

 • Advies geven over veiligheid

  Mensen voorlichten over veiligheidsmaatregelen voor een bepaalde activiteit of locatie.

 • Zwemmers redden

  Zwemmers of watersportdeelnemers helpen uit het water te komen wanneer zij in zee of in een zwembad in moeilijkheden raken.

 • Zwembadgebruikers helpen

  Begeleiding bieden aan zwembadgebruikers in de faciliteit en hen helpen met alle vereisten zoals handdoek voorzieningen of de plaats van de toiletten.

 • Stressbestendig zijn

  Een gematigde mentale toestand behouden en effectief presteren onder druk of ongunstige omstandigheden.

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

 • Mensenmassa’s beheersen

  Bedwingen van mensenmassa’s of rellen, waardoor mensen gebieden waar zij geen toegang toe mogen hebben niet kunnen betreden, het gedrag van de menigte in het oog houden en reageren op verdacht en gewelddadig gedrag.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Omgaan met veterinaire noodgevallen

  Onvoorziene voorvallen met betrekking tot dieren en omstandigheden die dringende maatregelen vereisen, op passende professionele wijze behandelen.

Optionele kennis en vaardigheden

administratie uitvoeren kwaliteit van zwembadwater op peil houden regelgeving inzake brandveiligheid hulpdiensten bijstaan gelijkheid bij sportactiviteiten promoten omgaan met agressief gedrag contacten leggen met veiligheidsautoriteiten omgaan met grote incidenten radioapparatuur gebruiken personen in bedwang houden diefstalpreventie beheren noodevacuatieplannen beheren infrastructuur controleren zwemlessen geven zwembaden schoonhouden chemicaliën voor zwembaden brandblussers gebruiken gevonden voorwerpen beheren bijdragen aan het bewaken van kinderen conflicten hanteren

Source: Sisyphus ODB